Prosessforbedring i praksis

Prosessforbedring i praksis

Hva er prosessforbedring? 

Prosessforbedring handler om å jobbe smartere og mer effektivt, skape bedre brukeropplevelser for studenter og ansatte, samt å frigjøre ressurser til verdiskapende arbeid. 

Jobber du med tungvinte arbeidsprosesser som er moden for forbedring kan du melde inn prosessen til oss. Vi har spesielt fokus på prosesser som kan automatiseres ved hjelp av ulike verktøy, deriblant Robotic Process Automation, skjemaløsning integrert med fagsystemer og Tableau (statistikkverktøy).

Hvordan jobber vi? 

Når vi jobber med arbeidsprosesser som kan automatiseres enten delvis eller helt går vi gjennom følgende fem faser i samarbeid med prosesseier, superbrukere og systemeiere:

  1. Prosesskartlegging - hvordan prosessen ser ut i dag 
  2. Prosessdesign - hvordan vi vil at prosessen skal se ut 
  3. Utvikling - teknisk løsning
  4. Test - fungerer den tekniske løsningen i henhold til prosessdesign?
  5. Produksjon/drift - løsningen tas i bruk

Hva trenger vi fra dere? 

Hva må de vi skal samarbeide med tenke på? Sette av ressurser, ha en tydelig definert prosess, involvering av superbrukere/systemeiere.