Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning (FFF)

Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning (FFF)

FFF er et rådgivende utvalg for Prorektor for forskning i forhold eller saker av forskningspolitisk/-strategisk karakter, og for forhold knyttet til doktorgradsutdanningen og kvalitetssikringen av denne.

Sammensetning av utvalget

Periode: 29.01 2018 til 31.07 2021

  • Kenneth Fjell, prorektor for forskning
  • Leif K. Sandal, Institutt for foretaksøkonomi (personleg vara: Jarle Møen)
  • Karin Thorburn, Institutt for finans (personleg vara: Svein-Arne Persson)
  • Katrine V. Løken, Institutt for samfunnsøkonomi (personleg vara: Eirik G. Kristiansen)
  • Sven Haugland, Institutt for strategi og ledelse (personleg vara: Paul Gooderham)
  • Katarina Kaarbøe, Institutt regnskap revisjon og rettsvitenskap (personleg vara: Finn Kinserdal)
  • Gisle Andersen, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (personleg vara: Annelise Ly)
  • Linda Rud, Forskningsadministrativ avdeling

PhD-Studentrepresentanter

Periode: 29.01.18 til 31.12.19

  • Ingvild L. Skarpeid, Institutt for samfunnsøkonomi (personlig vara: Katrine B. Nødtvedt, Institutt for strategi og ledelse)
  • Joel Berge, Institutt regnskap revisjon og rettsvitenskap (personlig vara: Andreas Ørpetveit, Institutt for foretaksøkonomi)

Sekretariat

Ta kontakt med utvalgssekretær eller nhh.postmottak@nhh.no for tilgang til innkallinger, referat og saksutredninger.