Dokument og møteprotokollar

Dokument og møteprotokollar

Tidlegare møteinnkallingar, saksdokument og møteprotokollar frå NHH-styret.

Vi publiserer saksdokument og møteprotokollar for to år bakover i tid på denne sida.

Kontakt Seksjon for dokumentasjonsforvalting på e-post NHH.postmottak@nhh.no for å få innsyn i eldre saksdokument eller viss du har spørsmål.

Offentleg møteinnkalling og saksdokument for inneverande år vert publiserte på styrets hovudside straks dei er klare.

Møteprotokollar for inneverande år vert publiserte på styrets hovudside så fort som råd etter at dei er godkjente av styret.