Dokument og møteprotokollar

Dokument og møteprotokollar

Møteinnkallingar, saksdokument og møteprotokollar frå NHH-styret.

Vi publiserer saksdokument og møteprotokollar for to år bakover i tid på nettsidene.

Kontakt arkivet for å få innsyn i eldre saksdokument.

Møteprotokollar for inneverande år vert publiserte på styrets hovudside straks dei er godkjente av styret.

Spørsmål? Kontakt Seksjon for arkiv på e-post: NHH.postmottak@nhh.no