Seksjon for eksamen

Seksjon for eksamen

Seksjonen har ansvar for undervisningsplanlegging og eksamensadministrasjon for NHHs bachelor-, master- og phd-programmer.