Karianne Hopland

Førstekonsulent Karianne Hopland

E-post
Karianne.Hopland@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 50
Avdeling
Seksjon for eksamen
Ansvar
Digital eksamen WISEflow