Seksjon for dokumentasjonsforvaltning

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning

Kontakt

Telefon
55 95 90 90
E-post
NHH.postmottak@nhh.no

Sentralarkivet

Sentralarkivet er hovedarkiv for administrasjonen og de sentrale styringsorganene. Arkivet er lokalisert i Servicebygget, 2. etg., mens eldre materiale finnes i fjernarkivet. Alle henvendelser om arkiv rettes til sdf@nhh.no. Henvendelser om papirarkiv rettes til Seksjon for dokumentasjonsforvaltning.