Seksjon for arkiv

Seksjon for arkiv

Seksjonen har ansvar for støtte, rådgivning, opplæring og utvikling av standardiserte prosesser for dokumentforvaltning og arkivering ved NHH. Vi ivaretar også eldre papirbasert og elektronisk arkivmateriale. Seksjon for arkiv arbeider for å sikre at eksterne krav innen arkivområdet blir overholdt. Seksjonen er systemeier for sak-/og arkivsystemet Public 360.

Sentralarkivet

Sentralarkivet er hovedarkiv for administrasjonen og de sentrale styringsorganene. Dagligarkivet er lokalisert i Høyblokken, 2. etg., rom C215, mens eldre materiale finnes i fjernarkivet i Servicebygget. Alle henvendelser vedr. arkiv rettes til seksjon for arkiv i 2. etg. Høyblokken.