Seksjon for arkiv

Seksjon for arkiv

Seksjonen har ansvar for støtte, rådgivning, opplæring og utvikling av standardiserte prosesser for dokumentforvaltning og arkivering ved NHH. Vi ivaretar også eldre papirbasert og elektronisk arkivmateriale. Seksjon for arkiv arbeider for å sikre at eksterne krav innen arkivområdet blir overholdt. Seksjonen er systemeier for sak-/og arkivsystemet Public 360.

Kontakt

Telefon
55959090
E-post
NHH.postmottak@nhh.no

Sentralarkivet

Sentralarkivet er hovedarkiv for administrasjonen og de sentrale styringsorganene. Arkivet er lokalisert i Servicebygget, 2. etg., mens eldre materiale finnes i fjernarkivet. Alle henvendelser vedr. arkiv rettes til NHH.arkivhjelp@nhh.no. Henvendelser vedr papirarkiv rettes til seksjon for arkiv i 2. etg. Servicebygget.