Et strålende år for PhD-programmet

nordlys
Med 26 disputaser i løpet av 2016, slår NHH alle sine rekorder. Mange gode stipendiater er en av forklaringene, mener dekan Helge Thorbjørnsen. Det siste året har PhD-kandidater fra NHH fått sin første jobb på steder som University of Oxford, MIT, National University of Singapore og HEC i Paris.
Av Sigrid Folkestad

28. desember 2016 10:32

(oppdatert: 2. januar 2017 10:22)

Et strålende år for PhD-programmet

NHH slo alle sine rekorder med 26 disputaser i løpet av 2016. Dette er nær en dobling fra året før.

Professor Helge Thorbjørnsen er viserektor for forskning og dekan for doktorgradsutdannelsen
Professor Helge Thorbjørnsen er viserektor for forskning og dekan for doktorgradsutdannelsen.

NHH har normalt i underkant av 15 kandidater i året, men i 2016 arrangerte høyskolen hele 26 disputaser. Alle de seks instituttene ved NHH hadde kandidater. Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap toppet listen, med åtte disputaser.

Nytt opptak

Ved utgangen av 2016 har NHH 111 aktive kandidater. Elleve av disse er tatt opp i løpet av inneværende år.

Professor Helge Thorbjørnsen er viserektor for forskning og dekan for doktorgradsutdannelsen. Han er svært fornøyd med gullåret.

– Nesten en dobling av antall disputaser i år, sammenliknet med i fjor. Hva har skjedd, Thorbjørnsen?

– Det er tre årsaker til det høye antallet disputaser i år. Det ene er tilfeldigheter. Det andre er at vi har strammet opp både PhD-programmet og oppfølgingen av kandidatene en god del. Her har instituttene lagt ned stor innsats. Det tredje er at vi rett og slett har mange veldig flinke studenter i programmet, sier Thorbjørnsen.

2016-kandidatene:

seidali
Seidali Kurtmollaiev disputerte 25. november 2016 med avhandlingen «Service, Innovation, and Dynamic Capabilities: From Conceptualization to Explanation».
sandal
Hildegunn Løken Sandal disputerte 16. november 2016 med avhandlingen «The (Re)Production of Conventional Management Thinking and the Role of Research Practice: A Discourse Analysis».
røsok
Kjell Ove Røsok disputerte 28. september med avhandlingen «A Critical Assessment of Convergence with the IASB's Accounting Constructs».
Goncharenko
Galina Goncharenko disputerte for doktorgraden 5. oktober med avhandlingen «Essays on Financial Accountability of Human Rights Organizations».
kværner døskeland
Jens Sørlie Kværner disputerte 20. september med avhandlingen «Essays on Saving and Investment Choices». Her er Kværner sammen med veileder, Trond M. Døskeland.
nordmo
Mads Nordmo disputerte for doktorgraden 16. september med avhandlingen «We care, and we mean it»: Psychological mechanisms influencing perceptions of sincerity in CSR communication.
fest
Sebastian Fest disputerte 9. september med avhandlingen «Choice and Attitudes towards Inequality».
ly
Annelise Ly disputerte 9. september med avhandlingen «International Internal Communication in the Workplace: A Transdisciplinary Approach».
ulsaker
Simen Aardal Ulsaker disputerte 1. september med avhandlingen «On vertical restraints: Essays in Industrial Organization».
Valuckas
Danielius Valuckas disputerte 31. august med avhandlingen «Rise and Fall of Budget Initiatives».
Golyagina
Alena Golyagina disputerte 30. august med avhandlingen «Management Accounting Professionalization: The Case of Russia».
sund
Berit Sund disputerte 28. juni med avhandlingen «Norwegian Leadership: A Culturally Congruent Approach».
wellmeyer
Patricia Wellmeyer disputerte 27. juni med avhandlingen «Auditing in the Post Sox Environment: A Portfolio of Studies Examining Elements of the Assurance Gathering Process and the Impact of these on the Current and Future States of Audit Quality and Efficiency».
stubberud
Hans Anton Stubberud disputerte 23. juni med avhandlingen «Business Incubators and Entrepreneurial Performance: The Influence of Network Value and Absorptive Capacity».
J E meidell
Jan Erik Meidell disputerte 9. juni med avhandlingen «Occupational structure in England and Wales during the industrial revolution».
a meidell
Anita Meidell disputerte 8. juni med avhandlingen «The Institutionalization of Enterprise Risk Management. The Case of a Large, Global, Oil and Gas Company».
tropina bakke
Julia Tropina Bakke disputerte 2. juni med avhandlingen «Essays on Multinational Firms and Profit-shifting».
liu
Chunbo Liu disputerte 30. mai med avhandlingen «Essays on Debt Covenants and Creditor Control».
wenstøp
Søren Wenstøp disputerte 23. mai 2016 med avhandlingen «On the nature and sources of normativity: Normativity as grounded in affective human nature».
belik
Ivan Belik disputerte 20. mai med avhandlingen «An Integrated Analysis of Strategic Network Formation».
wu
Han Wu disputerte 29. april med avhandlingen «Essays on Blockholders, Accounting Quality, and Governance».
thorsen
Helge Sandvig Thorsen disputerte 25. april med avhandlingen «Essays on production of knowledge capital».
olafsen
Anja Hagen Olafsen disputerte 21. april med avhandlingen «Work Motivation through the Lens of Self-Determination Theory».
Kladivko
Kamil Kladivko disputerte 12. april med avhandlingen «Essays on financial options: Employee stock options and reinsurance pricing».
solem
Birgit Andrine Apenes Solem disputerte 18. mars med avhandlingen «The process of customer brand engagement in interactive contexts: Prerequisites, conceptual foundations, antecedents, and outcomes».
Gahmberg
Susanna Sten Gahmberg disputerte 17. mars med avhandlingen «Essays on Human Capital Accumulation».

– Dette ser vi ikke minst på hvor kandidatene får jobb etter PhD-studiet. Det siste året har PhD-kandidater fra NHH fått sin første jobb på steder som University of Oxford, MIT, National University of Singapore og HEC i Paris.

Forsker ved HEC Paris

Ett eksempel er Han Wu, som disputerte for doktorgraden med avhandlingen «Essays on Blockholders, Accounting Quality, and Governance» (Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap). Etter fullført doktorgrad fikk Wu jobb som forsker ved HEC Paris.

Les intervju med Han Wu: Trussel om exit fungerer

NHH har blitt bedre og mer målrettet i rekrutteringen de senere årene, mener Thorbjørnsen, og har klart å tiltrekke seg mange veldig dyktige kandidater.

Lønn i fire år

– Får de bedre oppfølging eller praktiserer NHH reglene spesielt strengt?

– Stipendiatene har lønn i fire år, men studierett i seks år. Vi har i større grad enn tidligere lagt press på studenter som har vært lenge i programmet, for å få dem til å fullføre. Noen ganger trenger de et «ultimatum» for å kunne få frigitt tilstrekkelig tid hos ny arbeidsgiver for å fullføre avhandlingen, sier dekanen.

– Og universiteter og høgskoler får betalt for hver kandidat som disputerer, så økonomien i dette betyr også en del?

– Ja, NHH får såkalte RBO-midler for hver kandidat. Selv om dette ikke er en veldig stor andel av budsjettet til NHH, betyr det faktisk litt friske midler inn når vi uteksaminerer 26 kandidater på ett år, avslutter PhD-dekanen.

Forskningsnytt fra NHH