Trusler om exit fungerer

Trussel om exit
Av Sigrid Folkestad

9. juni 2016 14:25

Trusler om exit fungerer

Når en storaksjonær truer med å selge seg ut, vil toppleder tenke seg om to ganger før han gjør noe dumt. Trusselen i seg selv virker disiplinerende på ledelsen.

Han Wu disputerte nylig for doktorgraden med avhandlingen «Essays on Blockholders, Accounting Quality, and Governance». I en av de tre artiklene viser Wu at trusler om en storaksjonær-exit kan bidra til å disiplinere ledere og føre til en positiv innvirkning på virksomhetsstyringen.

Styringsmekanisme

Men, viser Wu, denne effekten dempes hvis ledere har store personlige, økonomiske fordeler og er mindre bekymret for selskapets aksjekurs.

Selve handlingen ved å selge sine aksjer er en styringsmekanisme i seg selv. En storaksjonær kan drive aksjeprisene nedover og sette lederens inntekter, bonuser og ikke minst sin egen aksjepost i fare. Derfor vil en trussel om salg i seg selv være nok til å påvirke topplederens atferd. Trussel om å selge når selskapet går dårlig kan hjelpe selskapsstyringen.

– Hvorfor interesserte dette deg?

– Blockholders er svært utbredt globalt og på tvers av selskaper. Det er store aksjonærer som ofte besitter svært mye informasjon, derfor de er viktige for de andre aktørene. I Kina er blockholders ikke-institusjonelle storaksjonærer. De er i hovedsak privatpersoner, statlige-tilknyttede organisasjoner og ikke-finansielle foretak. Det er veldig forskjellig fra USA, der blockholders hovedsakelig er institusjonelle investorer som bank og forsikring, investeringsrådgivere, forsikring, pensjonskasser.

Exit-trussel-teori

Storaksjonærer er viktige aktører i selskapsstyringen. De kan overvåke og til dels styre ledere.

– Nyere teori, «exit threats theory», antyder at store aksjonærer kan dressere lederne selv om de ikke direkte griper inn i ledelsesmessige beslutninger.

Wu fant i sin studie at storaksjonærenes trusler om exit fungerer godt som en styringsmekanisme i Kina. Det kan fungere på følgende måte:

– Tenk deg at du investerer i et selskap. Si at du eier 10 prosent av DNB. Du ønsker å være sikker på at lederne i DNB gjør det bra, og prøver ditt beste for å samle all mulig tilgjengelig informasjon om DNB.

Aksjekursene falt

Hvis du en dag går gjennom informasjonen og ser at DNBs ledere ikke jobber hardt, oppfører seg dårlig eller begår en svindel, kan du komme med en trussel og si: «Vel, hvis dere ikke jobber hardt, vil jeg selge mine 10 prosent».

– Hvis du faktisk hadde solgt hele eierandelen, ville markedet fått panikk. De ville visst at noe var galt med DNB, og aksjekursene hadde falt.

Men, sier Wu, DNBs ledere ønsker åpenbart ikke at aksjekursene skal falle, så de må sørge for at du ikke selger dine 10 prosent. Den beste måten å hindre deg i å selge er at de oppfører seg bra i første omgang. Dette er den såkalte styringen gjennom exit trusler.

Når ledernes økonomiske, personlige fordeler er svært store og de bekymrer seg mindre for aksjekursene, vil ikke storaksjonærenes trussel om exit fungere.