Engelske tekster

Engelske tekster

Her finner du oppgavetekster til autorisasjonsprøve i oversettelse fra engelsk til norsk.

2021:

2020:

2019: