Bestill studierettleiing

Bestill studierettleiing

Ein studierettleiar kan hjelpe om du har spørsmål om opptakskrav, tilpassing av studieplan, utfordringar i studia, forsinka studieprogresjon og anna.

Du kan no finne ledig time og bestille sjølv. Logg inn med Feide (som på Studentweb). Husk at det kan vere mange som ønsker rettleiing, så det er viktig at du avbestiller timen dersom du ikkje skal nytta han.

Det er studierettleiing i Servicesenteret måndag til fredag kl. 12.00-14.30.

Bestill studierettleiing

Er du ikkje student på NHH, kontakt Servicesenteret for å booke time.

Andre rettleiingstenester: