Sjekkliste for studiestart

Sjekkliste for studiestart

Velkommen til NHH, under finner du sjekklister for alle studier ved NHH.

 • Bachelor i økonomi og administrasjon

  Bachelor i økonomi og administrasjon

  Takk ja til studieplassen på Samordna Opptak

  For å beholde studieplassen minner vi om at du må takke ja til den i Samordna Opptak innen 24. juli. Det står mange gode søkere på venteliste, så dersom du bestemmer deg for ikke å begynne på NHH likevel, ber vi deg om å endre svaret ditt. Det gjør du selv i Samordna Opptak.

  Gjør deg kjent på nettportalen for nye studenter: www.nhh.no/nystudent

  Nettportalen for nye studenter er din inngangsport til all informasjonen du trenger til studiestart. Her finner du programmet for velkomstuken. Du finner også praktisk informasjon om å komme i gang som student på NHH, og lenker til Sammen (studentbolig) og Lånekassen (studielån).

  Møt opp på NHH i august

  Mandag 8. august kl. 10.15 starter frivillig forkurs i matematikk i Aud. Max på NHH

  Mandag 15. august starter velkomstuken. Det første på programmet er immatrikulering i aulaen. Dørene åpner 9.45, og du vil få anvist plass. Seremonien starter klokken 10. Merk: Pent antrekk. Forelesninger starter fra 22. august.

  Semesterregistrer deg i Studentweb

  12. august vil du motta en epost med studentnummer og pinkode. Når du har fått eposten kan du komme i gang med IT-tjenestene våre, logge inn i Studentweb og semesterregistrere deg. Fristen er 1. september.

  Søke om reservert studieplass?

  Dersom du skal avtjene førstegangstjeneste, er rammet av langvarig sykdom eller har andre tungtveiende grunner kan du reservere plassen i ett eller to år. Du må ha takket ja til plassen for å kunne søke om reservasjon. Fristen for å søke er 10. august.

  Søke om tilrettelegging?

  NHH ønsker å legge forholdene til rette så alle studenter får et likeverdig tilbud. Studenter med ulike former for funksjonsnedsettelse kan søke om tilrettelagt undervisning og spesielle ordninger ved eksamen. Du finner mer informasjon på nettsidene våre.

  Hvis dette gjelder deg, er det viktig at du tar kontakt tidlig sånn at vi sammen kan planlegge et godt opplegg.

 • Master i Økonomi og Administrasjon

  Master i Økonomi og Administrasjon

  Gjør deg kjent på nettportalen for nye studenter: www.nhh.no/nystudent

  Nettportalen for nye studenter er din inngangsport til all informasjonen du trenger til studiestart. Her finner du programmet for velkomstuken. Du finner også praktisk informasjon om å komme i gang som student på NHH, og lenker til Sammen (studentbolig) og Lånekassen (studielån).

  Møt opp på NHH i august

  Tirsdag 16. august starter velkomstuken. Det første på programmet er immatrikulering i aulaen. Dørene åpner 9.45, og du vil få anvist plass. Seremonien starter klokken 10. Merk: Pent antrekk. Forelesninger starter fra 22. august.

  Semesterregistrer deg i Studentweb

  12. august vil du motta en epost med studentnummer og pinkode. Når du har fått eposten kan du komme i gang med IT-tjenestene våre, logge inn i Studentweb og semesterregistrere deg. Fristen er 1. september.

  Søke om reservert studieplass?

  Dersom du skal avtjene førstegangstjeneste, er rammet av langvarig sykdom eller har andre tungtveiende grunner kan du reservere plassen i ett eller to år. Du må ha takket ja til plassen for å kunne søke om reservasjon. Fristen for å søke er 10. august.

  Søke om tilrettelegging?

  NHH ønsker å legge forholdene til rette så alle studenter får et likeverdig tilbud. Studenter med ulike former for funksjonsnedsettelse kan søke om tilrettelagt undervisning og spesielle ordninger ved eksamen. Du finner mer informasjon på nettsidene våre.

  Hvis dette gjelder deg, er det viktig at du tar kontakt tidlig sånn at vi sammen kan planlegge et godt opplegg.

 • Master i regnskap og revisjon, Oslo

  Master i regnskap og revisjon, Oslo

  Gjør deg kjent på nettportalen for nye studenter: www.nhh.no/nystudent

  Nettportalen for nye studenter er din inngangsport til praktisk informasjon du trenger til studiestart.

  Gjør deg kjent med timeplanen

  Forelesningene starter tirsdag 23. august. Du finner en foreløpig timeplan på nhh.no/studier/mas- ter-i-regnskap-og-revisjon.

  Samme dag holder vi et informasjonsmøte i Drammensveien 44 i Oslo med påfølgende middag. Informasjon om påmelding til middag kommer i informasjonsmappen i Canvas (se nedenfor).

  Semesterregistrer deg i Studentweb

  12. august vil du motta en epost med studentnummer og pinkode. Når du har fått eposten kan du komme i gang med IT-tjenestene våre, logge inn i Studentweb og semesterregistrere deg. Fristen er 1. september.

  Meld deg på informasjonsmappen i Canvas

  Når du har semesterregistrert deg, vil du få tilgang til Canvas. Vi anbefaler at du melder deg på informasjonsmappen «MRR Oslo: generell informasjon H22-V23» før semesterstart. Dette er informasjonskanalen vi bruker for generell informasjon om studiet. Du kan bruke følgende lenke for påmelding til informasjonsmappen: https://nhh.instructure.com/enroll/BHBNHH. Merk at du ikke vil kunne benytte denne lenken før 12. august, etter at du har aktivert din IT-konto. Har du spørsmål eller tekniske problemer, kontakt IT-brukerstøtte på helpdesk@nhh.no

  Søke om reservert studieplass?

  Dersom du er rammet av langvarig sykdom eller har andre tungtveiende grunner kan du reservere plassen i ett eller to år. Du må ha takket ja til plassen for å kunne søke om reservasjon. Fristen for å søke er 10. august.

  Søke om tilrettelegging?

  NHH ønsker å legge forholdene til rette så alle studenter får et likeverdig tilbud. Studenter med ulike former for funksjonsnedsettelse kan søke om tilrettelagt undervisning og spesielle ordninger ved eksamen. Du finner mer informasjon på nettsidene våre.

  Hvis dette gjelder deg, er det viktig at du tar kontakt tidlig sånn at vi sammen kan planlegge et godt opplegg.

 • Master i regnskap og revisjon, 1 år, Bergen

  Master i regnskap og revisjon, 1 år, Bergen

  Gjør deg kjent på nettportalen for nye studenter: www.nhh.no/nystudent

  Nettportalen for nye studenter er din inngangsport til all informasjonen du trenger til studiestart. Her finner du programmet for velkomstuken. Du finner også praktisk informasjon om å komme i gang som student på NHH, og lenker til Sammen (studentbolig) og Lånekassen (studielån).

  Møt opp på NHH i august

  Tirsdag 16. august starter velkomstuken. Det første på programmet er immatrikulering i aulaen. Dørene åpner 9.45, og en vil få anvist plass. Seremonien starter klokken 10. Antrekk: Pent.

  Merk: Er du immatrikulert tidligere ved NHH, skal du ikke møte til ny immatrikulering nå. Forelesningene starter tirsdag 23. august. Timeplanen finner du på nhh.no/for-studenter, samt at du finner en foreløpig timeplan med mer MRR-spesifikk informasjon på nhh.no/studier/master-i- regnskap-og-revisjon.

  Onsdag 24. august holder vi et informasjonsmøte og senere på dagen spanderer vi middag. In- formasjon om påmelding til middag kommer i informasjonsmappen i Canvas (se nedenfor).

  Semesterregistrer deg i Studentweb

  12. august vil du motta en epost med studentnummer og pinkode. Når du har fått eposten kan du komme i gang med IT-tjenestene våre, logge inn i Studentweb og semesterregistrere deg. Fristen er 1. september.

  Meld deg på informasjonsmappen i Canvas

  Når du har semesterregistrert deg, vil du få tilgang til Canvas. Vi anbefaler at du melder deg på informasjonsmappen «MRR Bergen: generell informasjon H22-V23» før semesterstart. Dette er informasjonskanalen vi bruker for generell informasjon om studiet. Du kan bruke følgende lenke for påmelding til informasjonsmappen: https://nhh.instructure.com/enroll/T8E4KN. Merk at du ikke vil kunne benytte denne lenken før 12. august, etter at du har aktivert din IT-konto. Har du spørsmål eller tekniske problemer, kontakt IT-brukerstøtte på helpdesk@nhh.no

  Søke om reservert studieplass?

  Dersom du er rammet av langvarig sykdom eller har andre tungtveiende grunner kan du reservere plassen i ett eller to år. Du må ha takket ja til plassen for å kunne søke om reservasjon. Fristen for å søke er 10. august.

  Søke om tilrettelegging?

  NHH ønsker å legge forholdene til rette så alle studenter får et likeverdig tilbud. Studenter med ulike former for funksjonsnedsettelse kan søke om tilrettelagt undervisning og spesielle ordninger ved eksamen. Du finner mer informasjon på nettsidene våre.

  Hvis dette gjelder deg, er det viktig at du tar kontakt tidlig sånn at vi sammen kan planlegge et godt opplegg.

 • Master i regnskap og revisjon. 2 år. Bergen

  Master i regnskap og revisjon. 2 år. Bergen

  Gjør deg kjent på nettportalen for nye studenter: www.nhh.no/nystudent

  Nettportalen for nye studenter er din inngangsport til all informasjonen du trenger til studiestart. Her finner du programmet for velkomstuken. Du finner også praktisk informasjon om å komme i gang som student på NHH, og lenker til Sammen (studentbolig) og Lånekassen (studielån).

  Møt opp på NHH i august

  Tirsdag 16. august starter velkomstuken. Det første på programmet er immatrikulering i aulaen. Dørene åpner 9.45, og du vil få anvist plass. Seremonien starter klokken 10. Merk: Pent antrekk. Forelesningene starter tirsdag 23. august. Timeplanen finner du på nhh.no/for-studenter, samt at du finner en foreløpig timeplan med mer MRR-spesifikk informasjon på nhh.no/studier/master-i- regnskap-og-revisjon.

  Onsdag 24. august holder vi et informasjonsmøte og senere på dagen spanderer vi middag. In- formasjon om påmelding til middag kommer i informasjonsmappen i Canvas (se nedenfor).

  Semesterregistrer deg i Studentweb

  12. august vil du motta en epost med studentnummer og pinkode. Når du har fått eposten kan du komme i gang med IT-tjenestene våre, logge inn i Studentweb og semesterregistrere deg. Fristen er 1. september.

  Meld deg på informasjonsmappen i Canvas

  Når du har semesterregistrert deg, vil du få tilgang til Canvas. Vi anbefaler at du melder deg på informasjonsmappen «MRR Bergen: generell informasjon H22-V23» før semesterstart. Dette er informasjonskanalen vi bruker for generell informasjon om studiet. Du kan bruke følgende lenke for påmelding til informasjonsmappen: https://nhh.instructure.com/enroll/T8E4KN. Merk at du ikke vil kunne benytte denne lenken før 12. august, etter at du har aktivert din IT-konto. Har du spørsmål eller tekniske problemer, kontakt IT-brukerstøtte på helpdesk@nhh.no

  Søke om reservert studieplass?

  Dersom du er rammet av langvarig sykdom eller har andre tungtveiende grunner kan du reservere plassen i ett eller to år. Du må ha takket ja til plassen for å kunne søke om reservasjon. Fristen for å søke er 10. august.

  Søke om tilrettelegging?

  NHH ønsker å legge forholdene til rette så alle studenter får et likeverdig tilbud. Studenter med ulike former for funksjonsnedsettelse kan søke om tilrettelagt undervisning og spesielle ordninger ved eksamen. Du finner mer informasjon på nettsidene våre.

  Hvis dette gjelder deg, er det viktig at du tar kontakt tidlig sånn at vi sammen kan planlegge et godt opplegg.