Kan du nok om styrets rolle som strategisk drivkraft i omstilling?

Foto: Helge Skodvin
Professorene Inger G. Stensaker (t.v.) og Therese Egeland er programledere for NHH Executives programmer rettet mot styrearbeid. Foto: Helge Skodvin
Av Ove Sjøstrøm

21. mai 2024 13:49

Kan du nok om styrets rolle som strategisk drivkraft i omstilling?

NHH Executive tilbyr nå to programmer rettet mot styrearbeid for å styrke kompetansen og kunnskapen i norske styrerom.

Styreprogrammet «Styret som strategisk drivkraft i omstilling» har som mål å styrke deltakernes kompetanse innen styrets rolle i strategiske omstillinger, mens det nye programmet «Styrets rolle og ansvar» henvender seg til mer uerfarne styremedlemmer og har oppstart i januar 2025.

– Det er helt nødvendig at styret involveres og tar ansvar for strategiske beslutninger, og sikrer at virksomheten tilpasser og omstiller seg raskt til de eksterne omgivelsene, sier NHH-professor Inger Stensaker.

Sammen med Carl C. Christensen, Head of ESG Advisory i KPMG Norway, er Stensaker programleder for «Styret som strategisk drivkraft i omstilling», som med årene er blitt Norges mest populære «styrerom» med venteliste for enkelte kull. Nå åpnes det for ny søknadsrunde.

– Jeg tror populariteten handler om høy nytteverdi for deltakerne, gode eksterne bidragsytere, praktisk og forskningsbasert kunnskap og en casebasert undervisningsform, sier Stensaker.

Egen erfaring sentralt

Styreprogrammene benytter Harvard Business Schools casemetodikk og deltakernes egne erfaringer på samlingene.

– Vi bruker både fiktive og reelle caser fra norsk næringsliv. En viktig ingrediens er deltakernes egen erfaring og kunnskap som blir en sentral del av læringen, sier Stensaker.

 

LES MER: – Gir umiddelbar nytteverdi

«Styret som strategisk drivkraft i omstilling» skal styrke styrets rolle i strategiske omstillinger og endringsprosesser, og hjelpe deltakerne å utvikle profesjonell og strategisk eierstyring gjennom casearbeid.

– Beslutninger i styrerommet får til syvende og sist betydning for hvordan man klarer seg gjennom strategiske omstillinger og endringsprosesser. Når endringstakten er høy, med disrupsjon og nye forretningsmodeller på tvers av bransjer, stilles det flere og større krav til styrets strategiske rolle, forklarer Stensaker.

– Hva skal et velfungerende styre bidra med?

– Det er viktig å være mer enn et kontrollorgan. Styret skal også være en strategisk ressurs for ledelsen, sier Stensaker og utdyper:

– De skal fremme radikal nytenkning, samtidig som den etablerte forretningsmodellen får nok oppmerksomhet til å ha en sunn drift. Men det er avgjørende at styret er bevisst på disrupsjon og nye muligheter i virksomhetens konkurranseomgivelser.

Tung kompetanse fra næringslivet

Styreprogrammet trekker på erfarne styreledere og -medlemmer, som Helge Lund, Siri Hatlen, Marit Reutz og Rune Bjerke, for å gi deltakerne ny innsikt.

– Det er viktig for oss å ha en blanding av etablerte, profilerte styreledere og yngre, dyktige styremedlemmer, sier Stensaker.

En ny bidragsyter i år er Linda Litlekalsøy Aase som vant Womans Board Award, i 2024.

– Vi ønsker å inspirere og motivere en ny generasjon styremedlemmer, samtidig som vi drar nytte av den solide erfaringen og kompetansen til de mer erfarne.

Nytt tilbud: «Styrets rolle og ansvar»

I januar 2025 blir programmet «Styrets rolle og ansvar» et nytt tilbud fra NHH Executive. Programmet ledes av NHH-professor Therese Egeland  og henvender seg  til personer med ulik bakgrunn og erfaring, fra de med ingen styreerfaring til de som har sittet i mindre styrer og nå ønsker å ta steget videre.

Programmet tar sikte på å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av styrets rolle, ansvar og oppgaver, samt innsikt i sentrale temaer som strategi, økonomi, risikostyring og bærekraft. Gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og caseoppgaver vil deltakerne få mulighet til å utvikle sin kompetanse og nettverk.

– Med det nye programmet tar NHH en tydelig posisjon med videreutdanning for å styrke styrekompetansen til alle som mangler erfaring, sier Egeland.

Med den nye loven om kjønnskvotering i styrer, som krever minst 40 prosent av hvert kjønn i mellomstore og store selskaper, tror Egeland at behovet for styrekompetanse vil øke, spesielt blant kvinner. 

– Mange kvinner vil nok oppleve at de trenger mer formell kompetanse for å ta på seg styreverv. Det har ingenting med at de ikke er dyktige nok, men forskning viser at kvinner har en tendens til å ville oppfylle absolutt alle krav før de tar på seg et verv eller søker en stilling.

NHH Executive for livslang læring

NHH Executive tilbyr noen av landets beste programmer for videreutdanning, enten det handler om strategisk ledelse, sjømat, bærekraft eller styrearbeid.

– Vi oppfordrer alle som er interessert i videreutdanning, til å ta kontakt med oss for mer informasjon, sier Kristin Stave hos NHH Executive.

– Livslang læring er viktig for konkurransekraft og en stadig viktigere innsatsfaktor for virksomhetene.

– Hvordan er det «Styrets rolle og ansvar» lagt opp?

– Samlingene er fordelt utover et semester, med tre samlinger i Oslo og den siste på NHH i Bergen, forklarer Stave.

Før samlingene får deltakerne utdelt case som de skal lese gjennom.

Les mer om NHH Executives styreprogram