AFA-studiet – kortere og mer praktisk

Jøril Mæland. Arkivfoto: Siv Dolmen
- NHH og FFN har samarbeidet for å gjøre AFA-studiet enda mer markedsnært og praktisk rettet, sier førsteamanuensis Jøril Mæland. Arkivfoto: Siv Dolmen

17. februar 2023 09:31

(oppdatert: 6. mars 2024 09:11)

AFA-studiet – kortere og mer praktisk

De siste årene har vi jobbet med å oppgradere og fornye AFA-studiet, som fra 2023 ble kortet ned med ett semester og mer praktisk rettet. – Men AFA passer fortsatt best for deg som virkelig ønsker å fordype deg i finansfaget, sier Jøril Mæland, førsteamanuensis på NHH og faglig ansvarlig for AFA-studiet.

AFA-studiet

 • Erfaringsbasert
 • Gjennomføres på deltid over halvannet år
 • Praktisk og dynamisk læringsprosess
 • Gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger
 • Fokus på samspill og nettverksbygging
 • Prosjektarbeid og caseoppgaver som gir mulighet for fordypning

AFA-studiet gir deg stor finansfaglig bredde

Studiet består av i alt åtte emner:

 • Finansregnskap med analyse
 • Verdsettelse
 • Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler
 • Makrofinans
 • Rentepapirer
 • Porteføljestyring
 • Derivater og risikostyring
 • Corporate Finance

 

AFA-studiet har i mange år vært markedets fremste og mest anerkjente videreutdanning for finansbransjen. For å sikre at studiet er tilpasset dagens marked har NHH og samarbeidspartner Forening for finansfag Norge (FFN) arbeidet systematisk for å oppgradere og fornye studiet.

– Det tette samarbeidet mellom NHH og FFN gjør det mulig å kombinere de beste akademiske ressursene med ledende og profesjonell kompetanse fra Finansmarkedet. Dette gir innsikt i hvordan teorien anvendes rent praktisk og bidrar til en intensiv og engasjerende læringsprosess, sier Jannicke Rustad-Nilssen, administrerende direktør i FFN.

FOKUS PÅ FORDYPNING OG PRAKTISK LÆRING

AFA-studiet gir solid innføring i finansielle beslutnings- og verdsettingsverktøy, med fokus på anvendelser og praktiske problemstillinger. Fordypningen skjer i hovedsak gjennom mer casebasert og dialogbasert undervisning.

– Studiet har alltid vært markedsnært, både i undervisning og ikke minst i diskusjonene. Dette har alltid vært og skal fortsette å være studiet største styrke, sier Mæland.

NETTVERKSBYGGING OG FYSISKE STUDIESAMLINGER

Til tross for at det finnes gode muligheter for digital undervisning, vil AFA-studiet fortsette med hovedsakelig fysiske studiesamlinger og har fokus på nettverkseffekter.

– Nettverksbygging har alltid vært, og vil forsatt være en viktig del av AFA-studiet. AFA-studiet gir en unik mulighet til å bli kjent med andre personer fra markedet og med flere av landets fremste akademikere på fagfeltet, sier Rustad-Nilssen.

 EXECUTIVE MASTER I ANVENDT FINANS

I tillegg til et oppgradert AFA-studium, har NHH og FFN utviklet en ny mastergrad, «Executive master i anvendt finans». Mastergraden er modularisert og lar studentene velge en faglig fordypning i tillegg til AFA-studiet.

Nyere fordypningsmoduler som kan inngå i mastergraden er Bærekraftig Finansiell Analyse, som gjør finansfolk kompetente i å inkludere bærekraft i sine analyser, og Private Equity, som gir grundig innføring i PE fra et finansielt perspektiv, tillegg til solid kunnskap om det institusjonelle og juridiske rammeverket.

Vi har også videreutviklet og utvidet fordypningsstudiet i kapitalforvaltning, som gir studentene en bred kompetanseplattform som forener kunnskap og ferdigheter innenfor moderne kapitalforvaltning.

Videre tilbys det populære studiet Corporate Finance, som er et intensivt og casebasert studium med vekt på finanielle transaksjoner.

KOMBINERER TEORI MED PRAKSIS

Alle finansstudiene undervises av fagressurser fra NHH og ledende praktikere fra finansmarkedene, og representerer en unik nettverksarena for læring i skjæringspunktet mellom anvendt teori og profesjonell praksis.

– Dette er den eneste komplette erfaringsbaserte finansmasteren som tilbys i Norge, og studentene representerer et mangfold av kompetente finansengasjerte folk fra alle deler av finansmarkedene, sier Mæland.

Les mer om AFA-studiet 

Slik søker du om opptak til AFA-studiet