Corporate Finance

Lær å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Corporate Financ, illustrasjonsfoto: Siv Dolmen

Corporate Finance er et intensivt, teoridrevet og casebasert studium.

Gjennom arbeid med case utvikler du kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, og evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Studiet tilbys i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening, NFF.

Sentrale tema 

  • Eierstyring og interessekonflikter
  • Utforming av finansielle kontrakter
  • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner
  • Valg av kapitalstruktur
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Restrukturering
  • Konkurslovens betydning for finansieringen

Studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Etter gjennomført studium vil du kunne forstå og vurdere:

 • Prinsippene bak utformingen av finansielle kontrakter
 • Kontraktenes betydning for bedriftens evne til å hente kapital og kapitalkostnaden
 • Samspillet mellom god eierstyring og valg av finansiering
 • Forskjellen mellom private equity finansering og finansieringen av børsnoterte selskaper
 • Samspillet mellom ledelsens insentivbaserte avlønning og investeringsaktiviteten
 • Konkurslovens innvirkning på gjeldsfinansieringen

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Neste studiestart blir i august 2022
 • Digital undervisning
 • Studiet går over et semester, seks uker med to ganger per uke og en siste samling (digital eller fysisk) som går over to dager

Neste oppstart

Tentativ august 2022. Søkbart vår 2022

Tentativ august 2023. Søkbart vår 2023

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen fra 15. desember 2021

 

Undervisningen ved NHH Executive vil inntil videre gjennomføres digitalt. Når situasjonen tillater det, vil vi igjen gå tilbake til fysiske studiesamlinger. Du vil få informasjon om fysisk studiesamling senest 14 dager før samlingen. Ved fysiske studiesamlinger vil det bli lagt til rette for at deltakere skal kunne følge undervisningen digitalt, når smittesituasjonen krever det.

Samlinger

Digitale samlinger kl 1200-1630, tirsdager og torsdager, på zoom

24.08.2021

26.08.2021

Corporate Governance

31,08.2021

02.09.2021

Raising Capital

07.09.2021

09.09.2021

Capital Structure Choice

14.09.2021

16.09.2021  

Structuring M&A -I

21.09.2021

23.09.2021

Structuring M&A -II

28.09.2021

30.09.2021

Financial Distress and Restructuring

25.11.-26.11.2021
Holmen Fjordhotell, Asker
Presentasjon og diskusjon av fagoppgaven