Modul 4: Case

Modul 4: Case

Denne modulen gir deg tre eksempler på bedrifter og virksomheter som på ulike måter har innovert for å ruste forretningsmodellene sine for fremtiden.

Allianser for renere hav

Vi presenterer et case knyttet til Scanship. Scanship leverer avanserte teknologiske løsninger for avfallshåndtering og fotavtrykksreduksjon til maritim næring og havnæringen. Caset tar for seg den innovative forretningsmodellen til selskapet, og rollen til andre samarbeidspartnere i å muliggjøre denne forretningsmodellen.

Wilhelmsen Ship Services

Vi presenterer et case knyttet til Wilhelmsen Ship Services (WSS) og deres eksperimentering med digitale og høyteknologiske løsninger for lavere fotavtrykk i deres forretningsmodell.

Undervisning

Vi presenterer et case knyttet til innovasjon i forretningsmodellene til undervisning og utdanning. Dette er et eksempel på hvordan digitale teknologier og plattformer muliggjør nye måter å skape, levere og kapre verdi på.