En RESTART for bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller

En RESTART for bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller

Ønsker du å forstå hvordan du kan ruste forretningsmodeller for fremtiden? Dette kurset gir deg innsikt i hvordan du kan designe bærekraftige, sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller i praksis.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Dagens forretningsmodeller er under press. Dette skyldes økte krav til bærekraft, muligheter knyttet til ny teknologi og endrede kundepreferanser. Bedrifter må derfor innovere forretningsmodellene sine for å oppnå lavere fotavtrykk, høyere ressurseffektivitet og markedstilpassede løsninger.

Det betyr at ledere må ha kunnskap om hvordan de kan designe smarte og lønnsomme forretningsmodeller som utnytter mulighetene i den sirkulære økonomien. 

Forretningsmodellinnovasjon er nøkkelen til å muliggjøre bærekraftig og lønnsom vekst, og bedrifter må finne nye måter å skape, levere og kapre verdi på.

RESTART

Dette workshop-baserte kurset gir deltakerne faglige og praktiske verktøy for å lykkes med dette i praksis. Gjennom rammeverket RESTART og en tilhørende prosessmodell for innovasjon, settes deltakerne i stand til å gjennomføre bærekraftige og lønnsomme innovasjonsprosesser i fire faser:

 • Recognize: Hvordan identifisere de viktigste egenskapene ved den nåværende forretningsmodellen, og dens viktigste positive og negative fotavtrykk på samfunn og miljø.
 • Rethink: Hvordan identifisere de viktigste driverne for endring for bedriften, og de mulige endringene som kan iverksettes for å oppnå en grønnere og smartere forretningsmodell.
 • Reinvent: Hvordan designe en ny forretningsmodell som tar utgangspunkt i nye og bedre måter å skape, levere og kapre verdi på, og som kan redusere bedriftens fotavtrykk.
 • Reorganize: Hvordan implementere og organisere den nye forretningsmodellen, slik at bedriften kan nå sine nye mål.

Lær hvordan du:

 • Kan forstå hva en bærekraftig forretningsmodell er.
 • Kan analysere og forstå forretningsmodeller både fra et lønnsomhetsperspektiv og et bærekraftsperspektiv.
 • Kan bruke kunnskap om drivere for nye forretningsmodeller, slik som sirkulærøkonomi, tjenestelogikk, strategiske allianser, forretningsmodelleksperimentering og teknologiske innovasjoner.
 • Kan lede og fasilitere prosesser for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon ved hjelp av RESTART-rammeverket.

Kursansvarlige

Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet/Norges Handelshøyskole.

Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole.

Jørgensen & Pedersen er forskere og bærekraftseventyrere, og de har jobbet sammen i snart 15 år for å gi faglige svar på spørsmålet “Hvordan kan man designe forretningsmodeller som er både bærekraftige og lønnsomme?”.

De samarbeider tett med bedrifter i inn- og utland for å studere dette spørsmålet. I 2017 ga de ut boken RESTART: 7 veier til bærekraftig business, samt en internasjonal utgave hos forlaget Palgrave.

Den internasjonale utgaven er lastet ned 150 000 ganger, og de to forskerne er ettertraktede foredragsholdere og kursholdere både nasjonalt og internasjonalt. De bruker RESTART på sitt masteremne på NHH, og de underviser i dette rammeverket på nesten alle NHHs MBA-programmer.

De tilbyr nå dette kurset på NHH Executive som gjør at deltakerne kan lære seg å forstå og gjøre endringer på egne forretningsmodeller, og ikke minst lede slike innovasjonsprosesser i egen eller andres virksomhet. Les mer om kursholderne på www.JorgensenPedersen.no.

Kursmoduler

 • RESTART: Drivere for nye forretningsmodeller
 • Bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller
 • RESTART-rammeverket
 • En prosessmodell for forretningsmodellinnovasjon i praksis

Kurskrav

For å fullføre kurset må deltakerne:

 • Se et lite knippe med korte filmer av Jørgensen og Pedersen i forkant av kurset
 • Delta aktivt på kurset
 • Levere kursevaluering

Pensum

Jørgensen, S. og Pedersen, L.J.T. (2017). RESTART: 7 veier til bærekraftig business. Oslo: Cappelen Damm. 

Jørgensen, S., Pedersen, L.J.T. & Skard, S.E.R. (2019). ‘Eksperimentering for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon.’ Magma. Nr 5-2019.

Jørgensen, S., Pedersen, L.J.T. & Skard, S.E.R. (2019). På vei mot sirkulære forretningsmodeller i varehandelen. Praktisk økonomi & finans. Volum 35.(1)

Boken finnes som både papir-, e- og lydbok. Og du kan laste ned den engelske e-boken gratis. Se www.restart.business for detaljer.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.

Kontakt oss