En RESTART for bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller

En RESTART for bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller

Er din forretningsmodell rustet for fremtiden? Dette kurset gir deg innsikt i hvordan du du kan designe bærekraftige, sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller i praksis. Nedenfor har vi laget et knippe korte filmer som du kan bruke til å forberede deg til kurset.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Modul 1

Denne modulen gjør deg kjent med bærekraftsproblemet, og hvilke muligheter og trusler problemet innebærer for bedrifter og andre organisasjoner som ønsker å ruste forretningsmodellene sine for fremtiden. 

Illustrativt. Landskapsbilde. Skogoloppgang.

Bærekraftig business: hva, hvorfor og hvordan?

MODUL 2

Denne modulen viser deg hvordan du kan designe innovative, bærekraftige og lønnsome forretningsmodeller ved hjelp av de syv stegene i RESTART-rammeverket vårt.

Illustrativt. Landskapsbilde. Skogoloppgang.

En RESTART for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon

MODUL 3

Denne modulen gjør deg kjent med innovasjonsverktøyet vi kaller en restarter for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon. Vi forteller hvordan du kan lede slike innovasjonsprosesser i fire enkle steg.

Illustrativt. Landskapsbilde. Skogoloppgang.

En prosessmodell for forretningsmodellinnovasjon i praksis

MODUL 4

Denne modulen gir deg tre eksempler på bedrifter og virksomheter som på ulike måter har innovert for å ruste forretningsmodellene sine for fremtiden.

Illustrativt. Landskapsbilde. Skogoloppgang.

Case