Modul 2: En RESTART for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon

Modul 2: En RESTART for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon

Denne modulen viser deg hvordan du kan designe innovative, bærekraftige og lønnsome forretningsmodeller ved hjelp av de syv stegene i RESTART-rammeverket.

RESTART: 30 000 fot

RESTART-rammeverket er et rammeverk i syv deler for forretningsmodellinnovasjon. Dette rammeverket kan benyttes for nytenking, nyskaping og innovasjon av forretningsmodeller.

Redesign

Vi tar for oss ulike typer redesign av forretningsmodeller for å skape, levere og kapre verdi på nye måter.

Eksperimentering

I denne videoen belyser vi behovet for eksperimentering for vellykket forretningsmodellinnovasjon, og gir eksempler på hvordan eksperimentering kan drive verdiskaping i praksis.

Sirkulasjon

Hva er sirkulærøkonomi, og hvordan står den i kontrast til en tradisjonell lineær økonomi? Vi forklarer hva overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi vil innebære, og hvilke typer sirkulære forretningsmodeller som kan ligge til grunn for verdiskaping i fremtiden.

Tjenestelogikk

Vi diskuterer fremveksten av forretningsmodeller basert på tjenestelogikk, og den såkalte "tilgangsøkonomien" som sprer seg i flere og flere bransjer. Vi diskuterer implikasjonene for forretningsmodelldesign og lønnsomhet.

Allianser

Hvordan kan samarbeid og strategiske allianser muliggjøre nye forretningsmodeller som setter bedrifter i stand til å skape, levere og kapre verdi på tvers av organisatoriske grenser.

Resultat

Hvordan krever forretningsmodelldesign strategisk prioritering av de riktige målsettingene og en bevissthet om hvilke forhold som er mer eller mindre vesentlige for bedriftens prestasjoner.

Tredimensjonalitet

Vi belyser de tre prestasjonsdimensjonene på bedrifters målkart - sosiale, miljømessige og økonomiske prestasjoner. Vi diskuterer hvordan bedriftens styrings- og insentivsystemer kan underbygge tredimensjonale prestasjoner.