Modul 1 - Bærekraftig business: hva, hvorfor og hvordan?

Modul 1 - Bærekraftig business: hva, hvorfor og hvordan?

Denne modulen gjør deg kjent med bærekraftsproblemet, og hvilke muligheter og trusler problemet innebærer for bedrifter og andre organisasjoner som ønsker å ruste forretningsmodellene sine for fremtiden.

Er forretningsmodellen din rustet for fremtiden?

Vi diskuterer behovet for nye forretningsmodeller. Vi belyser utviklingstrekk knyttet til innovasjon i forretningsmodeller, og diskuterer faktorer som setter eksisterende forretningsmodeller under press.

Hva er en forretningsmodell?

Hva er en forretningsmodell? Vi belyser sammenhengen mellom verdiskaping, verdilevering og verdikapring, og illustrerer hvordan ulike forretningsmodeller kan løse samme problem for kunden på ulike måter.

Case: Interface

Caset Interface er et rikt eksempel på en bærekraftig forretningsmodellinnovasjon.

Drivere for forretningsmodellinnovasjon: bærekraft, teknologi og endrede kundepreferanser

Vi  diskuterer hvordan tre samtidige drivere konvergerer og skaper behov for nye forretningsmodeller:

  1. Bærekraftsproblemet
  2. Digitalisering og den fjerde industrielle revolusjon
  3. Endrede preferanser hos kunder og andre interessenter

Case: Bærekraft

Hva er bærekraft? Hvilke dimensjoner av bærekraftig er viktige for bedrifter? Hvordan er bedrifters eksternaliteter  sentrale for forretningsmodellene deres?

Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon

Hvordan kan forretningsmodeller innoveres på en måte som gjør dem både bærekraftige og lønnsomme? Vi ser på ulike typer bærekraftige forretningsmodellinnovasjoner og hvordan de skaper verdi for bedriften og dens interessenter.