Bedriftsinterne program

Bedriftsinterne program

Executive undervisning.Foto: Siv Dolmen

Skreddersydd for økt verdiskapning

NHH Executive skreddersyr program og kurs for din virksomhets behov. Tilbudet utvikles sammen med deg og tar hensyn til din organisasjons unike strategi, kultur, utfordringer og kunnskapsbehov.

På denne måten får du optimalisert programdesign, faglig innhold og gjennomføring.

Felles for alle våre program og kurs er fokus på kunnskap og kompetanse som deltakerne kan omsette umiddelbart i egen organisasjon og som bidrar til økt verdiskapning.

I samarbeid med AFF kan vi også tilby deg programmuligheter fra Norges ledende aktører innen forskningsbasert ledelsesteori og ledelsesutvikling.

KOM I GANG!

Ta kontakt, så utvikler vi et opplegg sammen - enten bygd fra bunnen eller med utgangspunkt i et av våre tilbud på masternivå.

Flere av landets største virksomheter og offentlig forvaltning har i en årrekke økt sin kompetanse innen finans, økonomi, strategi og merkevarebygging gjennom spesialtilpassede løsninger fra våre tyngste fagmiljøer.

Se eksempler under på hva vi har utviklet for kunder i privat og offentlig virsomhet.

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen står for det faglige innholdet på det bedriftsinterne programmet til Inventura. Foto: Ove Sjøstrøm

Ingen kommer utenom bærekraft

Inventura valgte bedriftsinterne program fra NHH Executive for å styrke kompetansen om bærekraft.
 • Brytningstid

  Brytningstid

  NHH har utviklet et skreddersydd program i omstilling og innovasjon på Vestlandet, delfinansiert av samfunnsmidler fra Sparebanken Vest.

  "Sparebanken Vest ønsker å bidra på flere felt i denne situasjonen. Vårt utgangspunkt for bruk av våre samfunnsnyttige midler er å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre. Det er vi temmelig sikre på at vi gjør godt ved å samarbeide med NHH gjennom finansiering av et
  utdanningsprogram som skal gi deltakerne kompetanse i omstilling og innovasjon", sier Hallgeir Isdahl, Konserndirektør Samfunnsansvar, Sparebanken Vest.

  Programmet skal tilføre ledere og andre nøkkelpersoner i vestlandsregionen omstillings- og innovasjonskompetanse.

  Programmet skal gi deltakerne nettverk, utover egne organisasjons- og bransjegrenser.

  Programmet vil gi deltakerne en «verktøykasse» med teoretiske modeller, metoder og konkrete verktøy for å kunne drive omstillings- og innovasjonsarbeid. 

 • NHO

  NHO

  Topplederprogram for NHO levert over 4 samlinger. Gjennomføring av programmet skal gi deltakerne kompetanse og ferdigheter for å kunne være en pådriver og støtte i strategiske omstillinger og innovasjoner.

  Hvordan kan/skal styret/toppledelsen:

  • Bygge innovasjonskapasitet herunder vurdere ulike organisatoriske grep
  • Sense, forstå og tolke omgivelsene
  • Vurdere og utvikle handlingsrom
  • Analysere strategiske valg herunder valg av ekspansjonsstrategi og forretningsmodeller
  • Ta beslutninger under usikkerhet
  • Foreta radikale omstillinger
  • Håndtere krisesituasjoner
  NHO-sjef Ole Erik Almlid, Christine Meyer og Rune Bjerke. Foto: byAksel

  Raske endringer krever oppdaterte ledere

  NHO valgte bedriftsinterne program fra NHH Executive for å heve egen kompetanse.
 • KPMG

  KPMG

  Programmet skal bidra til å tilføre KPMGs partnere relevant, verdifull og oppdatert faginnsikt, som kan bidra til utvikling og nyskapning i egen virksomhet.

  Programmet skal legge til rette for, og inspirerer til, ny innsikt og refleksjon.

  Programmet består av fire moduler à to dager inkludert en utenlandstur til Bocconi.

 • Eviny

  Eviny

  Eviny er en betydelig aktør i det norske energimarkedet. Med sine 1100 ansatte står selskapet midt oppi betydelige omstillinger. Som et ledd i disse omstillingene har Eviny satt fokus på utvikling av kultur og ledelse.

  NHH Executive har utviklet et lederutviklingsprogram som nå suksessivt gjennomføres i alle selskapenes virksomhetsområder.

  Programmet har fokus på ledergruppers og lederes rolle i omstilling.

 • Bjørnafjorden kommune

  Bjørnafjorden kommune

  Bjørnafjorden Kommune står ovenfor omstillingsutfordringer med store endringsbehov.

  Omstillingsprosessen vil omfatte både strukturelle og kulturelle endringer. Endringene har implikasjoner for ledere på ulike nivå, samt måten en forstår og leder innovasjon- og omstillingsprosesser på tvers av organisatoriske enheter. 

  NHH Executive har levert en Kompetansepakke viss formål er å styrke endringskompetansen til Bjørnafjorden Kommune.

  Kompetansepakken har til hensikt å gi ledere- og nøkkelpersonell et felles teori- og begrepsapparat samt konkrete ferdigheter innen relevant endringstematikk.

  Sentrale emner:

  • Endringsledelse og endringskapasitet
  • Mellomlederens rolle i endring.
  • Innovasjonsledelse
  • Gevinstkartlegging og gevinstrealisering.
  • Prosessfasilitering av omstilling og innovasjonsprosjekter.

  Kommunaldirektør Christian Fredrik Fotland oppsummerer erfaringen med NHH sin Kompetansepakken på følgende måte:

  "Bjørnafjorden kommune har hatt 160 ledere med personalansvar med i programmet. Vi har hatt et mål om å gjøre mellomlederen i stand til å stå i omstilling over tid, og at mellomlederen skal være god endringsagent for sine ansatte. Gjennom digitale samlinger har vi fått møte engasjerte, dedikerte og meget kompetente foredragsholdere som har klart å gjøre kursdagene relevante og nyttige for alle oss som står i omstilling. Jeg anbefaler NHH fordi de kombinerer teori med eksempler fra praksis og fordi de har klart å engasjere oss i viktige omstillingstema som nevnt over." 

 • Uniconsult

  Uniconsult

  Uniconsult har, med sine rundt 55 partnere, et kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling. Gjennom et tett samarbeid mellom Uniconsult og NHH Executive, utvikler vi sammen årlige kompetanseprogram bygget rundt relevante fagtemaer.

  Programmene består av samlinger både i Norge og internasjonalt. 

  Tore Hillestad og Arne Norrud. Foto: Ove Sjøstrøm

  Uniconsults gode hjelpere

  Uniconsult i Oslo har et spesielt konkurransefortrinn som tiltrekker de klokeste hodene i bransjen.
 • Inventura

  Inventura

  Inventura valgte bedriftsinterne program fra NHH Executive for å styrke kompetansen om bærekraft.

  – Alle virksomheter vi jobber med, enten det er offentlige eller private, har bærekraft som en del av forretningsplanen, sier Rolf Wergeland, partner og ansvarlig for salg og forretningsutvikling i Inventura. Han slår fast:

  – Bærekraft på tvers av mange fagfelt blir bare viktigere og viktigere.

  Inventura fikk et skreddersydd bedriftsinternt program i samarbeid med NHH Executive. Programmet var utviklet i tett samarbeid med lærekreftene på NHH.

  – Utgangspunktet vårt var behovet for større kunnskap om bærekraft internt og mot markedet vårt. Vi jobber tverrfaglig og har tatt med 30 medarbeidere fra alle fagområdene våre til NHH, forklarer Wergeland.

  Les mer her

  Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen står for det faglige innholdet på det bedriftsinterne programmet til Inventura. Foto: Ove Sjøstrøm

  Ingen kommer utenom bærekraft

  Inventura valgte bedriftsinterne program fra NHH Executive for å styrke kompetansen om bærekraft.