OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og muligheter. Gjennom dette studiet får du kunnskap og verktøy slik at du kan være en visjonær og skapende kraft i prosessen med å tilføre vestlandsregionen både omstilling og innovasjon.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Studiestart
Høst 2024

Omstillingsarbeid krever endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere. Etablerte virksomheter i næringsliv og offentlig sektor må utfordre seg selv og begynne å bruk nye modeller og metoder for verdiskaping og vekst. Samtidig er det viktig å øke frekvensen av nyetableringer, og å etablere faglig motiverte nettverk på tvers av næringer og sektorer.

Dette studiet har som mål å tilføre omstillings- og innovasjonskompetanse til deg som er leder eller har en nøkkelrolle i vestlandsfylkene Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Slik stimulerer, støtter og inspirerer NHH til nyskaping og vekst i næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. Gjennom studiet tar du aktivt del i omstillingen på Vestlandet og lærer sammen med og av dine med-deltakerne og virksomhetene de styrer.

Vi ønsker å sette deg i stand til å håndtere omstillingsutfordringer i møte med turbulente omgivelser og grønn omstilling. Vi ser på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter som er med å fremme endring innen teknologi, kunde/brukeratferd- og preferanser, digitalisering, samt nye og bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som FN mål for bærekraft, globalisering og økonomiske sjokk.

Brytningstid er et kompetansegivende studium på masternivå – delfinansiert av Sparebanken Vests samfunnsnyttige midler.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Studiestart
Høst 2024

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om executive master i ledelse

 

VERDT Å VITE

  • Et studium på masternivå som skal tilføre vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse
  • For ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og offentlige virksomheter med omstillings- og innovasjonsbehov i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal
  • Studiet er delfinansiert av Sparebanken Vest Samfunnsnyttige midler
  • Egenandel kr 47 300
  • I tillegg vil det påløpe kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager og studietur til utlandet
  • Faglig overlapp

    Faglig overlapp

    Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

Oversikt over program

Hva Hvor
Introduksjon og konkurransebetingelser 04.12.-06.12.2023
NHH, Bergen
Disrupsjon, konkurransefortrinn og innovasjon i forretningsmodeller 15.01.-17.01.2024
NHH, Bergen 
Innovasjon og forbrukeratferd 11.03.-13.03.2024
NHH, Bergen 
Ekspansjon 24.04.-26.04.2024
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen 14.05.2024
Inspirasjonsreise Tentativ uke 23
Studietur
Hva Hvor
Innovasjonskultur, organisering av innovasjon 14.08.-16.08.2024
NHH, Bergen 
Ledelse 25.09.-27.09.2024
NHH, Bergen 
Innovasjonskapasitet 06.11.-08.11.2024
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen 21.11.2024
Innlevering av prosjektoppgave 28.11.2024
Avslutning og presentasjon av prosjektoppgave 17.12.2024
NHH, Bergen