OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og muligheter. Gjennom dette studiet får du kunnskap og verktøy slik at du kan være en visjonær og skapende kraft i prosessen med å tilføre vestlandsregionen både omstilling og innovasjon.

Omstillingsarbeid krever endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere. Etablerte virksomheter i næringsliv og offentlig sektor må utfordre seg selv og begynne å bruk nye modeller og metoder for verdiskaping og vekst. Samtidig er det viktig å øke frekvensen av nyetableringer, og å etablere faglig motiverte nettverk på tvers av næringer og sektorer.

Dette studiet har som mål å tilføre omstillings- og innovasjonskompetanse til deg som er leder eller har en nøkkelrolle i vestlandsfylkene Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Slik stimulerer, støtter og inspirerer NHH til nyskaping og vekst i næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. Gjennom studiet tar du aktivt del i omstillingen på Vestlandet og lærer sammen med og av dine med-deltakerne og virksomhetene de styrer.

Vi ønsker å sette deg i stand til å håndtere omstillingsutfordringer i møte med turbulente omgivelser og grønn omstilling. Vi ser på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter som er med å fremme endring innen teknologi, kunde/brukeratferd- og preferanser, digitalisering, samt nye og bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som FN mål for bærekraft, globalisering og økonomiske sjokk.

Brytningstid er et kompetansegivende studium på masternivå – delfinansiert av Sparebanken Vests samfunnsnyttige midler.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om executive master i ledelse

 

VERDT Å VITE

 • Neste oppstart høst 2023
 • Et studium på masternivå som skal tilføre vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse
 • For ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og offentlige virksomheter med omstillings- og innovasjonsbehov i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal
 • Studiet er delfinansiert av Sparebanken Vest Samfunnsnyttige midler
 • Egenandel kr 47 300
 • I tillegg vil det påløpe kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager og studietur til utlandet
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

VIL DU BLI OPPDATERT ?

Legg igjen epost-adressen din, så kontakter vi deg når studiet er klart til å søkes på.

Vi anbefaler ikke at du registrere deg med yahoo eller hotmail adresse.

Kontakt oss

Oversikt over program

Hva Hvor
Introduksjon og konkurransebetingelser
NHH, Bergen
Disrupsjon, konkurransefortrinn og innovasjon i forretningsmodeller
NHH, Bergen 
Innovasjon og forbrukeratferd
NHH, Bergen 
Ekspansjon
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen  
Inspirasjonsreise Studietur
Hva Hvor
Innovasjonskultur, organisering av innovasjon
NHH, Bergen 
Ledelse
NHH, Bergen 
Innovasjonskapasitet
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen  
Innlevering av prosjektoppgave  
Avslutning og presentasjon av prosjektoppgave
NHH, Bergen