En god faglig høst i sikte

Aksel Mjøs. Foto: Helge Skodvin
– Jeg tror farten i den pågående digitaliseringen av samfunnet vil bli en sentral kraft mot sentraliseringen. Pandemien har virkelig synliggjort at vi ikke trenger å bo i en by for å være i stand til å utføre en jobb, sier førsteamanuensis Aksel Mjøs.
Av Ove Sjøstrøm (tekst) og Helge Skodvin (foto)

19. juli 2021 07:00

En god faglig høst i sikte

Førsteamanuensis Aksel Mjøs ser frem til sommerferie på Osterøy og nye faglige godbiter fra NHH Executive i høst.

Sommeren er i anmarsj for fullt. Og når høsten kommer, betyr det forhåpentligvis en mer normal hverdag for de aller fleste av oss.

Noen av de nye vanene vi har fått under pandemien er utelukkende positive. Spesielt for alle som er opptatt av formidling, skal vi tro førsteamanuensis Aksel Mjøs på Institutt for finans hos NHH. 

– Mer bruk av digitale hjelpemidler har åpnet for nye muligheter for studenter og lærekrefter hos NHH. Vi når rett og slett mange flere med vårt faglige tilbud nå enn før, sier han.

Iver Bragelien. Foto: Helge Skodvin

Går inn i en ny digital hverdag

Førsteamanuensis Iver Bragelien har lært mye om digital undervisning siden pandemiutbruddet. Mange av de digitale verktøyene blir med ham videre i høst.

– Sentral kraft mot sentralisering

Anbefalt

Fagbok: «Grow the pie» av Alex Edmans.

– Dette er en bok av en veldig solid finansprofessor som utforsker hva som skjer når man gir organisasjonen et mål og en hensikt, og hva det betyr for leveransen til bærekraftige virksomheter.

Skjønnlitteratur: «Jack Reacher» av Lee Child.

– Lettlest underholdning med heftig driv og gode plot. Bra sommerlektyre.

Podcast: Preik: «Tibber: Det skal gå fort, fort, fort!» - med Edgeir Vårdal Aksnes og Jan Erik Kjerpeseth

Mat: Ovnsbakt kveite.

– Jeg har vann i munnen allerede.

Sommer: Hosanger på Osterøy.

– Verdens vakreste sted.

Fra boligen på vakre Hosanger på Osterøy utenfor Bergen trekker han også en annen konklusjon.

– Jeg tror farten i den pågående digitaliseringen av samfunnet vil bli en sentral kraft mot sentraliseringen. Pandemien har virkelig synliggjort at vi ikke trenger å bo i en by for å være i stand til å utføre en jobb.

Mjøs er også programansvarlig for finansanalytikerstudiet hos NHH Executive. Han varsler en god faglig høst for finansfolket som ønsker videreutdanning.

– Vi har utviklet en ny Executive master i anvendt finans. Den inneholder utvidelse av selve AFA-studiet og fem svært relevante fordypningsretninger. Dermed får studentene en veldig spesialisert finansmaster fra NHH Executive, utviklet og gjennomført i fortsatt godt samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening.

Bærekraftig finans

En annen viktig nyskaping handler om bærekraft, gjennom studiet Sustainable Financial Analysis. Dette studiet gir 15 studiepoeng på masternivå, med oppstart i oktober. 

– Vi gjennomfører programmet på engelsk, og det vil markedsføres både i Norge og internasjonalt med særlig vekt på Norden, sier Mjøs og utdyper:

– Et studium som både tar finansfag og bærekraftsutfordringene på alvor, er det få av. Mange studiesteder har fag som omhandler bærekraft, men ikke med en solid finansfaglig kompetanse i bunn. Her er vi ganske unike, vil jeg påstå. 

Mange studiesteder har fag som omhandler bærekraft, men ikke med en solid finansfaglig kompetanse i bunn. Her er vi ganske unike, vil jeg påstå.

Aksel Mjøs

– Hvorfor er bærekraft så viktig innen finans?

– Bevisstheten rundt bærekraft i samfunnet er blitt større og større. Verden har gjennom bærekraftsmålene definert et sett med utfordringer som må løses. Disse utfordringene må også møtes av finanssektoren. Den private kapitalen i samfunnet definerer de viktigste av rammene for hva vi skal drive med av verdiskapning i årene som kommer, sier han og slår fast:

– Utfordringen handler om å ta i bruk kommersiell kreativitet og kapital for å finne og levere gode løsninger som svarer på bærekraftsutfordringene. Leverer du løsninger på en god og kreativ måte, så tjener du også penger på det.

Forskningens viktige rolle

Mjøs trekker frem rollen forskningen og lærestedene har for å gi de riktige verktøyene i omstillingen til en bærekraftig fremtid.

– Det er forskningens ansvar å stake ut veien vi må gå for å finne svaret på bærekraftsutfordringene. Og valgene finansfolk tar i privat sektor spiller en veldig viktig rolle for hvor vi til slutt ender opp. En av våre oppgaver er å gi dem oppdatert kunnskap og nye perspektiver.

Pofessor Helge Thorbjørnsen. Foto: Helge Skodvin

Et lite digitalt paradoks

Professor Helge Thorbjørnsen er programleder for NHH Executive online. Under pandemien har vi tatt sjumilssteg digitalt. Men hva har skjedd med kreativiteten vår?

Videreutdanning og praktisk erfaring

Ifølge Mjøs er kombinasjonen praktisk erfaring fra yrkeslivet og videreutdanning en kraftig driver for endring.

– Vi opplever jo at refleksjonsnivået hos studentene på Executive er veldig høyt nettopp fordi de har praktisk erfaring. Det gjør programmene våre til en veldig spennende læringsarena for studentene og inspirerende for foreleserne, sier han og legger til:

– Når studentene tar med seg ny kunnskap fra våre studier inn i sine virksomheter så setter det i gang konkrete endringsprosesser.

– Hvorfor er videreutdanning så viktig?

– De fleste med fartstid i arbeidslivet får utfordringer de ikke hadde sett for seg da de tok sitt grunnstudium. Supplerer man yrkeserfaring med skolering på godt akademisk og praktisk anvendt nivå, så finnes det ingen bedre måte å holde seg relevant på.

Monica Rydland. Foto: Helge Skodvin

Åpner døren for flere i høst

Programdirektør og forsker Monica Rydland trives best i felt. Der treffer hun ledere i privat og offentlig sektor som står midt i endrings- og omstillingsprosesser.

– Helt til slutt. Det er snart tid for vaksine og sommerferie. Hvor går turen?

– Jeg bor på verdens vakreste plass, Hosanger på Osterøy. Jeg blir her.

Les mer om Sustainable Finacial Analysis

Executive finansstudier