Bærekraftig finansiell analyse

Bærekraftig finansiell analyse

Forstå hvordan bærekraftsinnsikt inkluderes i finansiell analyse.

Green growth_Arthon Meekodong_shutterstock (1).jpg

I studiet skal du få en dypere forståelse for dilemmaer som påvirker finansiell analyse i møte med bærekraft. Det er samtidig et praktisk og anvendbart studium, med vekt på konkrete metoder og ferdigheter for å kunne inkludere bærekraftsdimensjonene i velbegrunnede finansielle analyser. 

Studiet dekker også informasjonsutfordringene knyttet til bærekraftsanalyser. Den informasjonen man trenger for finansielle analyser som hensyntar bærekraft er både vanskelig å skaffe, og den har lavere kvalitet og sammenlignbarhet på grunn av manglende standardisering av begreper og nøkkeltall.

Studiet tilbys i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening, NFF.

MÅLGRUPPE

Studiet er aktuelt for investorer, analytikere, porteføljeforvaltere, økonomiledere, revisorer, rådgivere, journalister, forretningsjurister, ansatte som arbeider med rating eller tilsyn, og alle andre som trenger kunnskap og ferdigheter i hvordan bærekraft skal integreres i finansfaglige vurderinger. Studiet retter seg særskilt til norske og skandinaviske deltagere.

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Verdt å vite

  • Søknadsfrist 11. september 2020
  • Studiestart 15. oktober 2020
  • Undervisningsted Hoel Gård og Lysebu Hotel
  • Studiet går over to semester, totalt åtte dager fordelt på tre helgesamlinger
  • Studieavgift kr 70 000

Kontakt oss

Oversikt over samlingsdatoer

15.10.-17.10.2020
Hoel Gård
Introduksjon til bærekraftige forretningsmodeller, materialitetsanalyser, integrert rapportering og verdsettelse
12.11.-14.11.2020
Hoel Gård
Porteføljeforvaltning som hensyntar bærekraft, forvaltning og renteinstrumenter og eiendom
12.02.-13.02.2021
Lysebu
Presentasjon av prosjektoppgaver