Bærekraftig finansiell analyse

Bærekraftig finansiell analyse

Forstå hvordan bærekraftsinnsikt inkluderes i finansiell analyse.

Green growth_Arthon Meekodong_shutterstock (1).jpg

I studiet skal du få en dypere forståelse for dilemmaer som påvirker finansiell analyse i møte med bærekraft. Det er samtidig et praktisk og anvendbart studium, med vekt på konkrete metoder og ferdigheter for å kunne inkludere bærekraftsdimensjonene i velbegrunnede finansielle analyser. 

Studiet dekker også informasjonsutfordringene knyttet til bærekraftsanalyser. Den informasjonen man trenger for finansielle analyser som hensyntar bærekraft er både vanskelig å skaffe, og den har lavere kvalitet og sammenlignbarhet på grunn av manglende standardisering av begreper og nøkkeltall.

MÅLGRUPPE

Studiet er aktuelt for investorer, analytikere, porteføljeforvaltere, økonomiledere, revisorer, rådgivere, journalister, forretningsjurister, ansatte som arbeider med rating eller tilsyn, og alle andre som trenger kunnskap og ferdigheter i hvordan bærekraft skal integreres i finansfaglige vurderinger. Studiet retter seg særskilt til norske og skandinaviske deltagere.

Verdt å vite

  • Søknadsfrist 11. september 2020
  • Studiestart 15. oktober 2020
  • Undervisningsted Hoel Gård og Lysebu Hotel
  • Studiet går over to semester, totalt åtte dager fordelt på tre helgesamlinger
  • Studieavgift kr. 70 000,-

Kontakt oss

Oversikt over samlingsdatoer

15.10.-17.10.2020
Hoel Gård
Introduksjon til bærekraftige forretningsmodeller, materialitetsanalyser, integrert rapportering og verdsettelse
12.11.-14.11.2020
Hoel Gård
Porteføljeforvaltning som hensyntar bærekraft, forvaltning og renteinstrumenter og eiendom
12.02.-13.02.2021
Lysebu
Presentasjon av prosjektoppgaver