Bærekraftig finansiell analyse

Bærekraftig finansiell analyse

Forstå hvordan bærekraftsinnsikt inkluderes i finansiell analyse.

Green growth_Arthon Meekodong_shutterstock (1).jpg

I studiet skal du få en dypere forståelse for dilemmaer som påvirker finansiell analyse i møte med bærekraft. Det er samtidig et praktisk og anvendbart studium, med vekt på konkrete metoder og ferdigheter for å kunne inkludere bærekraftsdimensjonene i velbegrunnede finansielle analyser. 

Studiet dekker også informasjonsutfordringene knyttet til bærekraftsanalyser. Den informasjonen man trenger for finansielle analyser som hensyntar bærekraft er både vanskelig å skaffe, og den har lavere kvalitet og sammenlignbarhet på grunn av manglende standardisering av begreper og nøkkeltall.

Studiet tilbys i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening, NFF.

MÅLGRUPPE

Studiet er aktuelt for investorer, analytikere, porteføljeforvaltere, økonomiledere, revisorer, rådgivere, journalister, forretningsjurister, ansatte som arbeider med rating eller tilsyn, og alle andre som trenger kunnskap og ferdigheter i hvordan bærekraft skal integreres i finansfaglige vurderinger. Studiet retter seg særskilt til norske og skandinaviske deltagere.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen

 

Inntil videre gjennomføres all undervisning ved NHH Executive digitalt. Ved lettelser på tiltak og restriksjoner fra myndighetene, vil det på kort varsel bli åpnet for å gjennomføre fysiske/hybride studiesamlinger. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre et godt læringsutbytte for alle våre studenter, og studienes faglige innhold, kvalitet og læringsmål opprettholdes uavhengig av om undervisningen gjennomføres digital eller fysisk.

Verdt å vite

  • Undervisningsted Hoel Gård og Lysebu Hotel
  • Studiet går over to semester, totalt åtte dager fordelt på tre helgesamlinger
  • Studieavgift kr 70 000

Kontakt oss