Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

NHH og NFF gir deg autorisasjon som finansanalytiker.

Autorisert Finansanalytikerstudiet (AFA-studiet) gir deg brede, anvendelige kunnskaper om moderne finansmarkeder. Studiet er erfaringsbasert og gir innsikt og ferdigheter i hvordan markedene benyttes av investorer, analytikere, bedrifter og offentlige myndigheter.

Studiet er utviklet og tilbys i et samarbeid mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF). NHH inkluderer AFA i graden Executive master i anvendt finans, mens NFF utsteder sertifiseringene Autorisert Finansanalytiker og Certified European Financial Analyst, sistnevnte i samarbeid med the European Federation of Financial Analyst Societies.

Studiet legger til rette for tett og godt samspill både mellom studenter og forelesere i helgesamlinger, men og nettverksbygging blant studentene. Foreleserne er hovedsakelig fra NHH, med viktige bidrag fra ledende markedsaktører.

Dette er studiet for deg som har minst tre års relevant finansrelatert erfaring som grunnlag for en engasjert og involvert læringsprosess. Studium av finansmarkedene gir en naturlig kobling mellom teori, empiri og praksis.

Gjennom to gruppevise utredninger får du, som student, anledning til å fordype deg i temaer du er særlig engasjert i, valgfritt mellom de ulike emnene. Målet er å gi deg en relevant kompetanse på et høyt og faglig aktuelt nivå. Samtidig vil deltakelse i forelesninger og gruppearbeid gi deg et utvidet nettverk også etter fullført studium.

AFA studiet er i revisjonen utvidet fra 48 til 60 studiepoeng. Studiet har samme faginnhold og tilnærming som tidligere, men har mer vekt på metode og et utvidet læringsutbytte gjennom skriftlig utredningsarbeid som en integrert del av studiet. Det skriftlige arbeidet gir studentene anledning til å fordype seg i faglige tema som engasjerer, og ha nytten av faglig veiledning underveis. AFA studiet er likevel kompakt og gjennomføres over to år. 

MÅLGRUPPE

Studiet er rettet mot personer som jobber i finansinstitusjoner, med finansielle problemstillinger i bedrifter, er rådgivere, i media eller myndighetsorganer eller som av andre grunner ønsker å skaffe seg anvendelig finanskompetanse.

Deltakerne har høyere utdanning og relevant yrkeserfaring.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Studiestart 3. september 2021
  • Løpende opptak
  • Neste opptaksmøte: 2. juli
  • Studieavgift: kr 240 000
  • Undervisning i Oslo og i Bergen
  • 40 deltakere per kull

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen

 

NHH Executive gjennomfører all undervisning i henhold til gjeldende regler og anbefalinger fra myndighetene. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig, og du blir informert i god tid før hver samling om den bli digital, fysisk eller hybrid.

Oversikt over program

AFA 1:
03.09.-04.09.2021
Quality hotel Leangkollen, Asker
Introduksjon til matematikk, statistikk, mikroøkonomi og finansregnskap
17.09.-19.09.2021
Thon hotel Bristol, Oslo
Finansregnskap og regnskapsanalyse
22.10.-24.10.2021
Thon hotel Bristol, Oslo
Regnskapsanalyse og introduksjon til verdsettelse
19.11.-21.11.2021
Thon hotel Bristol, Oslo
Verdsettelse og casegjennomgang
03.12.2021 Hjemmeeksamen