Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

NHH og FFN gir deg autorisasjon som finansanalytiker gjennom AFA-studiet.

Studiet passer for deg som ønsker brede og anvendelige kunnskaper om moderne finansmarkeder.

Det anerkjente AFA-studiet er et erfaringsbasert studie som gir deg innsikt og ferdigheter i hvordan markedene benyttes av investorer, analytikere, bedrifter og offentlige myndigheter.

 • Erfaringsbasert
 • Gjennomføres på deltid over to år
 • Praktisk og dynamisk læringsprosess
 • Gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger
 • Fokus på samspill og nettverksbygging
 • Fagoppgaver som gir mulighet for fordypning

Verdifull nettverksbygging

Du kommer tett på medstudenter gjennom gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger. Du blir også kjent med dyktige fagfolk, ledere i sentrale posisjoner og spesialister du kan lære av og sammen med – under studiet og i lang tid fremover.

Studiet er et samarbeid mellom NHH og Forening for finansfag Norge (FFN). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess. Foreleserne er hovedsakelig fra NHH, med viktige bidrag fra ledende markedsaktører.

Studiet har alltid vært markedsnært, både i undervisning og ikke minst i diskusjonene - les mer her

Stor finansfaglig bredde

AFA-studiet består av i alt åtte emner:

 • Finansregnskap med analyse

 • Verdsettelse

 • Corporate Finance

 • Porteføljestyring/Kapitalmarkedsteori

 • Fastrentepapirer

 • Finansielle instrumenter

 • Anvendt makroøkonomi

 • Institusjonelle forhold/sentrale atferdsregler

Les mer om mål for studiet og faglig innhold

NHH inkluderer AFA i graden Executive master i anvendt finans, mens FFN utsteder sertifiseringene Autorisert Finansanalytiker og Certified European Financial Analyst, sistnevnte i samarbeid med the European Federation of Financial Analyst Societies.

Hvem er AFA-studiet for?

Studiet passer for deg som jobber i finansinstitusjoner, med finansielle problemstillinger i bedrifter, er rådgiver, i media eller myndighetsorganer eller som av andre grunner ønsker å skaffe seg anvendelig finanskompetanse.

Det er krav om høyere utdanning og relevant yrkeserfaring.

Les mer om opptakskrav og andre praktiske opplysninger

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Neste oppstart høst 2023
 • Studieavgift: kr 240 000
 • Undervisning i Oslo

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Oversikt over program

Høstsemester 2022

02.09.-03.09.2022
Quality Hotel Leangkollen, Asker
Introduksjon til matematikk, statistikk, mikroøkonomi og finansregnskap
16.09.-18.09.2022
Quality Hotel Leangkollen, Asker
Finansregnskap og regnskapsanalyse
28.10.-30.10.2022
NHH Campus Oslo
Regnskapsanalyse og introduksjon til verdsettelse
18.11.-20.11.2022
NHH Campus Oslo
Verdsettelse og casegjennomgang
09.12.2022 Eksamen

Vårsemester 2023

21.01.-22.01.2023
Campus NHH Oslo
Metode for utredning I og II
26.01.2023
Digitalt 15.00-18.00
Teori (Corporate Finance)
02.02.2023
Digitalt 15.00-18.00
Teori (Corporate Finance)
09.02.2023
Digitalt 15.00-18.00
Teori (Corporate Finance)
16.02.2023
Digitalt 15.00-18.00
Teori (Corporate Finance)
10.03.-12.03.2023
NHH Campus Oslo
Cases og anvendelser (Corporate Finance)
14.04.2023 Eksamen (Corporate Finance)
15.04.-16.04.2023
Campus NHH Oslo
Introduksjon og teori (Porteføljestyring og kapitalmarkedsstrategi)
05.05.-07.05.2023
Campus NHH Oslo
Cases og anvendelser (Porteføljestyring og kapitalmarkedsstrategi)
26.05.2023 Eksamen (Porteføljestyring og kapitalmarkedsstrategi)
01.09.2023 Frist for første utredning

Høstsemester 2023

08.09.-10.09.2023
NHH Campus Oslo
Fastrentepapirer
22.09.-23.09.2023
NHH Campus Oslo
Fastrentepapirer cases
20.10.2023

Eksamen fastrentepapirer
21.10.-22.10.2023
NHH Campus Oslo
Finansielle instrumenter (derivater)
10.11.-12.11.2023
NHH Campus Oslo
Finansielle instrumenter (derivater) cases
01.12.2023 Eksamen derivater

Vårsemester 2024

26.01.-27.01.2024
NHH Campus Oslo
Anvendt makroøkonomi
16.02.-17.02.2024
NHH Campus Oslo
Anvendt makroøkonomi cases
15.03.2024

Eksamen anvendt makroøkonomi
NHH Campus Oslo Institusjonelle forhold og adferdsregler
  Eksamen Institusjonelle forhold og adferdsregler