Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

NHH og NFF gir deg autorisasjon som finansanalytiker.

Autorisert Finansanalytikerstudiet (AFA-studiet) skal gi deg kunnskaper om moderne finansmarkeder og innsikt i hvordan markedene brukes av ulike aktører som investorer, bedrifter og offentlige myndigheter. Studiet er utviklet og tilbys i et samarbeid mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF).

Deltakerne vil allerede ha en god akademisk og jobbmessig bakgrunn i finans som vil videreutvikles i forelesninger, casearbeid og lesing av relevant litteratur. Studium av finansmarkedene gir en naturlig kobling mellom teori, empiri og praksis og dette vektlegges i studiet. Den avsluttende selvstendige utredningen samler dette i et eget arbeid. Målet er å gi deg en relevant kompetanse på et høyt og faglig aktuelt nivå. Samtidig vil deltakelse i forelesninger og gruppearbeid gi deg et utvidet nettverk også etter fullført studium.

Executive Master i avansert finans

Våren 2021 etablerer NHH en ny mastergrad, Executive Master i avansert finans, som er en erfaringsbasert master med et omfang på 90 studiepoeng. Denne erstatter den tidligere graden Executive MBA i Finans på 60 studiepoeng.

Executive Master i avansert finans settes sammen av AFA studiet, samt en eller to valgfrie spesialiseringsmoduler. Spesialiseringsmodulene som du kan velge blant er «Corporate Finance», «Verdsettelse», «Avansert Porteføljeforvaltning», «Avansert Kredittanalyse» og «Bærekraftig Finansiell Analyse».

AFA studiet er økt i omfang fra 48 til 60 studiepoeng og utgjør hoveddelen i graden. Studiet har samme faginnhold og tilnærming som tidligere, men har et økt fokus på læringsutbyttet gjennom et skriftlig utredningsarbeid som en del av studiet. Det skriftlige arbeidet gir studentene anledning til å fordype seg i spesifikke faglige tema, og med faglig veiledning underveis er det en nyttig mulighet til ytterligere fordypning. AFA studiet er likevel kompakt og går over to år. Spesialiseringsmodulene varer i inntil ett halvt år.

Målgruppe

AFA-studiet henvender seg i første rekke til personer som allerede har god finansanalytisk bakgrunn fra høyere studier og med relevant praksis, og som er motiverte for å videreutvikle sin finansfaglige kompetanse.

Om studiet

Studiepoeng
Masternivå
Grad

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Verdt å vite

  • Studiestart medio september 2021
  • Søknadsfrist 19. mai 2021
  • Undervisning i Oslo og i Bergen
  • 40 deltakere per kull

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss