Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

AFA-studiet gir deg autorisasjon som finansanalytiker.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
På masternivå
Studiestart
Høst 2024

afa09.jpg

Studiet passer for deg som ønsker brede og anvendelige kunnskaper om moderne finansmarkeder.

Det anerkjente AFA-studiet er et erfaringsbasert studie som gir deg innsikt og ferdigheter i hvordan markedene benyttes av investorer, analytikere, bedrifter og offentlige myndigheter.

 • Erfaringsbasert
 • Gjennomføres på deltid over tre semestre
 • Praktisk og dynamisk læringsprosess
 • Gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger
 • Fokus på samspill og nettverksbygging
 • Fagoppgaver som gir mulighet for fordypning

AFA-studiet kortere og mer praktisk

Verdifull nettverksbygging

Du kommer tett på medstudenter gjennom gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger. Du blir også kjent med dyktige fagfolk, ledere i sentrale posisjoner og spesialister du kan lære av og sammen med – under studiet og i lang tid fremover.

Studiet er et samarbeid mellom NHH og Forening for finansfag Norge (FFN). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess. Foreleserne er hovedsakelig fra NHH, med viktige bidrag fra ledende markedsaktører.

Har hatt lyst til å ta AFA-studie lenge

Stor finansfaglig bredde

AFA-studiet består av i alt åtte emner:

 • Finansregnskap med analyse
 • Verdsettelse
 • Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler
 • Rentepapirer
 • Makrofinans
 • Porteføljestyring
 • Derivater og risikostyring
 • Corporate Finance

Les mer om mål for studiet og faglig innhold

AFA inngår i graden Executive master i anvendt finans. FFN utsteder sertifiseringen Autorisert Finansanalytiker.

Hvem er AFA-studiet for?

Studiet er rettet mot personer som jobber i finansinstitusjoner, med finansielle problemstillinger i bedrifter, er rådgivere, i media eller myndighetsorganer eller som av andre grunner ønsker å skaffe seg anvendelig finanskompetanse.

Deltakerne har høyere utdanning og relevant yrkeserfaring.

Les mer om opptakskrav og andre praktiske opplysninger

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
På masternivå
Studiestart
Høst 2024

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Anvendt Finans.

Les mer om Executive master i anvendt finans

Verdt å vite

 • Studieavgift: kr 240 000
 • Undervisning i Oslo

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Oversikt over program (med forbehold om endringer)

Høstsemester 2023

Video
Introduksjon til finansregnskap
07.09.-09.09.2023 Finansregnskap og regnskapsanalyse
12.10.-14.10.2023 Finansregnskap, regnskapsanalyse og verdsettelse
16.11.-18.11.2023
Verdsettelse, insitusjonelle forhold og adferdsregler
08.12.2023 Hjemmeeksamen

Vårsemester 2024

01.02-03.02.2024 Makrofinans og rentepapirer
07.03.-09.03.2024 Rentepapirer
21.03.2024 Hjemmeeksamen
04.04.-06.04.2024 Porteføljestyring
23.05.-24.05.2024 Porteføjestyring
14.06.2024 Hjemmeeksamen

Høstsemester 2024

29.08.-31.08.2024 Derivater
19.09.-21.09.2024 Derivater og Corporate Finance
06.11.-09.11.2024 Corporate Finance og institusjonelle forhold og adferdsregler
06.12.2024 Hjemmeeksamen