Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

NHH og NFF gir deg autorisasjon som finansanalytiker.

Autorisert Finansanalytikerstudiet (AFA-studiet) gir deg brede, anvendelige kunnskaper om moderne finansmarkeder. Studiet er erfaringsbasert og gir innsikt og ferdigheter i hvordan markedene benyttes av investorer, analytikere, bedrifter og offentlige myndigheter.

Studiet er utviklet og tilbys i et samarbeid mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF). NHH inkluderer AFA i graden Executive master i anvendt finans, mens NFF utsteder sertifiseringene Autorisert Finansanalytiker of Certified European Financial Analyst, sistnevnte i samarbeid med the European Federation of Financial Analyst Societies.

Studiet legger til rette for tett og godt samspill både mellom studenter og forelesere i helgesamlinger, men og nettverksbygging blant studentene. Foreleserne er hovedsakelig fra NHH, med viktige bidrag fra ledende markedsaktører.

Studentene kommer med minst tre års relevant finansrelatert erfaring som grunnlag for en engasjert og involvert læringsprosess. Studium av finansmarkedene gir en naturlig kobling mellom teori, empiri og praksis.

Gjennom to gruppevise utredninger gis studentene anledning til å fordype seg i temaer de er særlig engasjert i, valgfritt mellom de ulike emnene. Målet er å gi deg en relevant kompetanse på et høyt og faglig aktuelt nivå. Samtidig vil deltakelse i forelesninger og gruppearbeid gi deg et utvidet nettverk også etter fullført studium.

AFA studiet er i revisjonen utvidet fra 48 til 60 studiepoeng. Studiet har samme faginnhold og tilnærming som tidligere, men har mer vekt på metode og et utvidet læringsutbytte gjennom skriftlig utredningsarbeid som en integrert del av studiet. Det skriftlige arbeidet gir studentene anledning til å fordype seg i faglige tema som engasjerer, og ha nytten av faglig veiledning underveis. AFA studiet er likevel kompakt og gjennomføres over to år. Spesialiseringsmodulene varer i inntil ett halvt år.

MÅLGRUPPE

AFA-studiet henvender seg i første rekke til personer som allerede har god finansanalytisk bakgrunn fra høyere studier og med relevant praksis, og som er motiverte for å videreutvikle sin finansfaglige kompetanse.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Studiestart 3. september 2021
  • Søknadsfrist 19. mai 2021
  • Studieavgift: kr 240 000
  • Undervisning i Oslo og i Bergen
  • 40 deltakere per kull

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen

 

Inntil videre gjennomføres all undervisning ved NHH Executive digitalt. Ved lettelser på tiltak og restriksjoner fra myndighetene, vil det på kort varsel bli åpnet for å gjennomføre fysiske/hybride studiesamlinger. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre et godt læringsutbytte for alle våre studenter, og studienes faglige innhold, kvalitet og læringsmål opprettholdes uavhengig av om undervisningen gjennomføres digital eller fysisk.

Oversikt over program

AFA 1:
03.09.-04.09.2021 Introduksjon til matematikk, statistikk, mikroøkonomi og finansregnskap
16.09.-18.09.2021 Finansregnskap og regnskapsanalyse
22.10.-24.10.2021 Regnskapsanalyse og introduksjon til verdsettelse
19.11.-21.11.2021 Verdsettelse og casegjennomgang
03.12.2021 Hjemmeeksamen