Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

AFA-studiet gir deg autorisasjon som finansanalytiker.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Ta kontakt hvis du er interessert i studieplass
Studiestart
5. september 2024

Over the shoulder shot of someone working with a calculator

Studiet passer for deg som ønsker brede og anvendelige kunnskaper om moderne finansmarkeder.

Det anerkjente AFA-studiet er et erfaringsbasert studie som gir deg innsikt og ferdigheter i hvordan markedene benyttes av investorer, analytikere, bedrifter og offentlige myndigheter.

 • Erfaringsbasert
 • Gjennomføres på deltid over tre semestre
 • Praktisk og dynamisk læringsprosess
 • Gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger
 • Fokus på samspill og nettverksbygging
 • Fagoppgaver som gir mulighet for fordypning
Jøril Mæland. Arkivfoto: Siv Dolmen

AFA-studiet kortere og mer praktisk

De siste årene har vi jobbet med å oppgradere og fornye AFA-studiet, som fra 2023 ble kortet ned med ett semester og mer praktisk rettet. – Men AFA passer fortsatt best for deg som virkelig ønsker å fordype deg i finansfaget, sier Jøril Mæland, førsteamanuensis på NHH og faglig ansvarlig for AFA-studiet.

Verdifull nettverksbygging

Du kommer tett på medstudenter gjennom gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger. Du blir også kjent med dyktige fagfolk, ledere i sentrale posisjoner og spesialister du kan lære av og sammen med – under studiet og i lang tid fremover.

Studiet er et samarbeid mellom NHH og Forening for finansfag Norge (FFN). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess. Foreleserne er hovedsakelig fra NHH, med viktige bidrag fra ledende markedsaktører.

Har hatt lyst til å ta AFA-studie lenge

Stor finansfaglig bredde

AFA-studiet består av i alt åtte emner:

 • Finansregnskap med analyse
 • Verdsettelse
 • Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler
 • Rentepapirer
 • Makrofinans
 • Porteføljestyring
 • Derivater og risikostyring
 • Corporate Finance

Les mer om mål for studiet og faglig innhold

AFA inngår i graden Executive master i anvendt finans. FFN utsteder sertifiseringen Autorisert Finansanalytiker.

Hvem er AFA-studiet for?

Studiet er rettet mot personer som jobber i finansinstitusjoner, med finansielle problemstillinger i bedrifter, er rådgivere, i media eller myndighetsorganer eller som av andre grunner ønsker å skaffe seg anvendelig finanskompetanse.

Deltakerne har høyere utdanning og relevant yrkeserfaring.

Les mer om opptakskrav og andre praktiske opplysninger

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Ta kontakt hvis du er interessert i studieplass
Studiestart
5. september 2024

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Anvendt Finans.

Les mer om Executive master i anvendt finans

Verdt å vite

 • Studieavgift: kr 270 000
 • Undervisning i Oslo

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Oversikt over program (med forbehold om endringer)

Høstsemester 2024

Video
Introduksjon til finansregnskap

05.09.-07.09.2024

Quality Hotel Leangkollen, Asker
Finansregnskap og regnskapsanalyse

17.10.-19.10.2024

TBA, Oslo
Finansregnskap, regnskapsanalyse og verdsettelse

14.11.-16.11.2024

TBA, Oslo
Verdsettelse, institusjonelle forhold og adferdsregler
09.12.2024 Skoleeksamen

Vårsemester 2025

23.01.-25.01.2025

NHH Campus, Oslo
Makrofinans og rentepapirer

06.03.-08.03.3025

NHH Campus, Oslo
Rentepapirer
28.03.2025 Hjemmeeksamen

03.04.-05.04.2025

TBA, Oslo
Porteføljestyring

23.05.-24.05.2025

TBA, Oslo
Porteføljestyring
13.06.2025 Hjemmeeksamen

Høstsemester 2025

04.09.-06.09.2025

NHH Campus, Oslo

Derivater

25.09.-27.09.2025

NHH Campus, Oslo

Derivater og Corporate Finance

30.10.-02.11.2025

NHH Campus, Oslo

Corporate Finance og institusjonelle forhold og adferdsregler
21.11.2025 Hjemmeeksamen
19.12.2025 Innlevering oppgave og refleksjonsnotat