Vil noe mer

Vil noe mer

I tiden fremover vil vi trenge gode økonomer og ledere som aldri før. Arbeidsmarkedet etterspør økonomer og ledere som vil noe mer for verden, som kan bruke ressurser effektivt og bidra til en bærekraftig framtid. Med en bachelor i økonomi og administrasjon ved NHH lærer du å se de store sammenhengene. Derfor sier vi at utdanningen fra NHH er for deg som vil noe mer.