Kursplan for MRR-studiet 2017

Kursplan for MRR-studiet 2017

Kursplan for studenter med bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller bachelorgrad i regnskap og revisjon som startet på toårig MRR i 2017.

Det toårige Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) utgjør 120 (ECTS) studiepoeng (stp.). MRR er i betydelig grad integrert med Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) og inneholder en rekke MRR-relevante kurs fra MØA.

MRR består av obligatoriske MRR-kurs (67,5 stp.), valgbare, relevante MRR kurs i MØA (22,5 stp.) og selvstendig arbeid (30 stp.).

Kursplan

1. semester: 4 grunnleggende MRR kurs á 7,5 stp.

  • MRR411 Revisjon
  • MRR412 Finansregnskap
  • MRR416 Foretaksrett
  • MRR417 Skatt

2./3. semester:        

  • MRR445 Topics in Auditing (videregående kurs)
  • 3 valgbare kurs MRR á 7,5 stp. fra listen over masteremner
  • Selvstendig arbeid (30 stp.)  

4. semester: 4 videregående MRR kurs á 7,5 stp.

Selvstendig arbeid

Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor temaer fra de valgbare kursene MRR eller andre MRR-relevante temaer.

Utvekslingsmuligheter

Som masterstudent på MRR kan du velge å dra på utveksling i 2. eller 3. semester av studiet. Under utvekslingsoppholdet skal du ta kurs tilsvarende 30 stp. Kursene skal godkjennes på forhånd som relevante for MRR. MRR445 Topics in Auditing (høstkurs) kan erstattes av et på forhånd godkjent videregående kurs i revisjon ved utvekslingsinstitusjon.