Etikk

Alle studentar skal ha minst 2,5 studiepoeng i etikk. Avhengig av kva for emne du vel, kan det inngå i hovud- eller støtteprofilen din, eller som valfritt emne.

Kva for emne som er godkjent i kvar enkelt profil går fram av emnelista for profilen, og i beskrivinga av det einskilde emnet. 

Det er tillate å ta eitt etikkemne på 2,5 studiepoeng i tillegg til dei andre emna, slik at graden totalt utgjer 122,5 studiepoeng. 

Dersom etikkemnet ditt ligg under hovudprofil, støtteprofil eller valemner i utdanningsplanen din, får du melding på Studentweb om at du manglar etikkemnet.

Du kan sjå bort frå den meldinga da etikkemnet oppfyller etikk-kravet uavhengig av kva kategori etikkemnet ligg under i utdanningsplanen din.

Etikkemner/ Ethics courses

Minst ett

Kode Navn Stp Semester
ACC413 ACC413Sustainability & ESG Reporting 7.5 Vår
BUS443 BUS443Fraud Detection (not offered) 7.5 Høst
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS452 BUS452Corruption, compliance and sustainable business 7.5 Høst
BUS465 BUS465Detecting Corporate Crime 7.5 Vår
BUS471 BUS471Sustainability & ESG Reporting (replaced by ACC413) 7.5 Høst
ECN421 ECN421Behavioral Economics 7.5 Høst Vår
ENE423 ENE423Economics of the Environment and Climate 7.5 Høst
ENE432 ENE432Measuring Sustainability in Accounting and Finance (not offered) 7.5
ENE452 ENE452Seminar: Climate Change and Ethical Challenges 2.5 Høst
ETI450 ETI450Corporate Social Responsibility 7.5 Vår
ETI451 ETI451Diversity in Firm and Ethics (Expired) 2.5 Vår
ETI452 ETI452Diversity and Inclusive Work-life in Firms and Ethics 7.5
FIE459 FIE459Sustainable Finance 7.5 Høst
STR433 STR433Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn (utgått) 7.5 Vår