Etikk

Alle studentar skal ha minst 2,5 studiepoeng i etikk. Avhengig av kva for emne du vel, kan det inngå i hovud- eller støtteprofilen din, eller som valfritt emne.

Kva for emne som er godkjent i kvar enkelt profil går fram av emnelista for profilen, og i beskrivinga av det einskilde emnet. 

Det er tillate å ta eitt etikkemne på 2,5 studiepoeng i tillegg til dei andre emna, slik at graden totalt utgjer 122,5 studiepoeng. 

Dersom etikkemnet ditt ligg under hovudprofil, støtteprofil eller valemner I utdanningsplanen din, får du melding på Studentweb om at du manglar etikkemnet.

Du kan sjå bort frå den meldinga da etikkemnet oppfyller etikk-kravet uavhengig av kva kategori etikkemnet ligg under I utdanningsplanen din.