Etikk

Alle studentar skal ha minst 2,5 studiepoeng i etikk. Avhengig av kva for emne du vel, kan det inngå i hovud- eller støtteprofilen din, eller som valfritt emne.

Kva for emne som er godkjent i kvar enkelt profil går fram av emnelista for profilen, og i beskrivinga av det einskilde emnet. 

Det er tillate å ta eitt etikkemne på 2,5 studiepoeng i tillegg til dei andre emna, slik at graden totalt utgjer 122,5 studiepoeng. 

Dersom etikkemnet ditt ligg under hovudprofil, støtteprofil eller valemner I utdanningsplanen din, får du melding på Studentweb om at du manglar etikkemnet.

Du kan sjå bort frå den meldinga da etikkemnet oppfyller etikk-kravet uavhengig av kva kategori etikkemnet ligg under I utdanningsplanen din.

Etikkemne/ Ethics courses

Minst ett

Kode Navn Stp Semester
ACC413 ACC413Sustainability & ESG Reporting 7.5 Vår
BUS443 BUS443Fraud Detection (not offered) 7.5 Høst
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Høst Vår
BUS465 BUS465Detecting Corporate Crime 7.5 Vår
BUS471 BUS471Sustainability & ESG Reporting (replaced by ACC413) 7.5 Høst
ECN421 ECN421Behavioral Economics 7.5 Høst Vår
ENE432 ENE432Measuring Sustainability in Accounting and Finance (not offered) 7.5
ENE452 ENE452Seminar: Climate Change and Ethical Challenges 2.5 Høst
ETI450 ETI450Corporate Social Responsibility 7.5 Vår
ETI451 ETI451Diversity in Firm and Ethics 2.5 Vår
FIE459 FIE459Sustainable Finance 7.5 Høst
STR433 STR433Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn (utgått) 7.5 Vår