Etikk

Alle studenter som har påbegynt masterstudiet i økonomi og administrasjon fra og med høsten 2015 skal ha minst 2,5 studiepoeng i etikk.

Avhengig av hvilket emne du velger, kan det inngå i hovedprofilen eller i støtteprofilen din. Hvilke emner som er godkjent i hver profil framgår av emnelisten for den enkelte profil, og av beskrivelsen av det enkelte emnet. Du kan også velge å ha etikkemne som valgemne. 

Det er tillatt å ta et etikkurs på 2,5 studiepoeng i tillegg til øvrige emner, slik at graden totalt utgjør 122,5 studiepoeng.