Ingar Haaland blant årets unge forskertalenter

ingar haaland, aviser
Av Sigrid Folkestad

30. oktober 2023 10:54

Ingar Haaland blant årets unge forskertalenter

Som ett av årets unge forskningstalenter, mottar Ingar K. Haaland åtte millioner fra Forskningsrådet. Nå går han i gang med et forskningsprosjekt om medier og politisk polarisering.

ingar haaland nhh
Førsteamanuensis Ingar K. Haaland, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

– Dette er veldig motiverende. Det er flott at Forskningsrådet satser på yngre forskere, og jeg er takknemlig for at jeg fikk denne tildelingen. Eksperimentbasert forskning, som jeg jobber med, krever mye penger, fordi vi både skal ansette forskere og gjøre svært omfattende datainnsamling. For oss som driver denne type forskning, er det ekstra bra med en slik finansiering. 

Meningsdannelse og polarisering

Ingar K. Haaland er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi og forsker ved Senter for fremragende forskning FAIR. Han er altså en av årets unge forskertalenter som mottar åtte millioner kroner fra Forskningsrådet.

I fjor fikk professor Alexander Willén – og så han forsker ved FAIR – samme type finansering, gjennom Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPO).

Ingar Haaland søkte med forskningsprosjektet «Polarize: Media Bias and Political Polarization».

– Vi skal forske på hvordan media velger hendelser og historier og dekker disse, og hvordan ulike måter å rapportere på påvirker meningsdannelse og politisk polarisering.

Alexander Willen

Slik kan du få støtte fra Forskningsrådet

Professor Alexander Willén mottok åtte millioner kroner i støtte gjennom Forskerprosjekt for unge talenter i 2022. Les hans tips til søknadsprosessen.

Forskningsrådet: Høy vitenskapelig kvalitet

Førsteamanuensen er én av de 36 yngre norske forskerne som får midler fra Forskningsrådet. Finansieringen går til forskertalenter under 40 år innenfor alle fagområder som ønsker å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Ole-Andreas Elvik Næss

Kjøper aksjefond med dårligst avkastning

Hvorfor kjøper folk fortsatt de aksjefondene som gir dårligst avkastning? – De vet ikke at de gjør det, svarer Ole-Andreas Elvik Næss. Bedre informasjon endrer aksjekjøp dramatisk, viser ny studie

Dette er forskere som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet, sier Forskningsrådet.

– Det var fantastisk å få innvilget søknaden på første forsøk, og ikke var det en veldig byråkratisk prosess, heller, sier Haaland.

Store ambisjoner

Haaland er utdannet siviløkonom fra NHH fra 2014 og disputerte i 2019 med avhandlingen «Essays on Beliefs and Political Behavior». Her undersøker han årsakene til polarisering i amerikansk politikk og intervensjoner som kan redusere politisk polarisering.

Til tross for at det kun er fire år siden han disputerte, har Haaland fått publisert en rekke artikler i anerkjente, internasjonale tidsskrift.

Årsaker til polarisering i amerikansk politikk

Ingar Kyrkjebø Haaland disputerer for doktorgraden ved NHH 12. juni 2019 med avhandlingen «Essays on Beliefs and Political Behavior».

Han har store ambisjoner for Polarize-prosjektet:

– Det primære målet er å forså hva som driver etterspørselen etter ulike typer nyheter. Vi skal undersøke hvilke konsekvenser nyhetsspråket har på politisk polarisering. Et beslektet spørsmål er hvordan ulike journalistiske grep, enten det er sensasjonsjournalistikk, mer faktabasert og nøktern dekning, påvirker lesernes meninger og opinionsdannelse i samfunnet, sier NHH-forskeren.

Unge forskertalenter er et av de viktigste tiltakene fra Forskningsrådet for å stimulere til økt antall søknader fra norske institusjoner til ERC.