Årsaker til polarisering i amerikansk politikk

Anti-Trump protest
Ingar K. Haaland fra Senter for fremragende forskning FAIR har skrevet en doktoravhandling som undersøker årsakene til polarisering i amerikansk politikk og intervensjoner som kan redusere politisk polarisering. Foto: Anti-Trump-protest i Washington i 2016 (wikimedia).
Disputas

29. mai 2019 10:09

Årsaker til polarisering i amerikansk politikk

Ingar Kyrkjebø Haaland disputerer for doktorgraden ved NHH 12. juni 2019 med avhandlingen «Essays on Beliefs and Political Behavior».

Ingar K Haaland
PhD-kandidat Ingar Kyrkjebø Haaland, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Ingar K. Haaland har skrevet en avhandling som undersøker årsakene til polarisering i amerikansk politikk og intervensjoner som kan redusere politisk polarisering. Metodisk benytter han seg av eksperimenter på store representative utvalg av den amerikanske befolkningen.

Et gjennomgående tema for avhandlingen er å samle inn nye data om folks antakelser om ulike samfunnsforhold – for eksempel hva folk tror er effektene av høyere skatt på arbeidsmarkedet eller hvor mye diskriminering folk antar det er i samfunnet.

I flere av artiklene i avhandlingen gir Haaland surveydeltakerne forskningsbasert informasjon om ulike forhold, for eksempel om arbeidsmarkedseffektene av økt innvandring, for å se hvordan endringer i forventninger påvirker folks politiske holdninger. Han finner blant annet at folk blir mer positive til innvandring etter å ha fått forskningsbasert informasjon om at økt innvandring ikke har negative arbeidsmarkedsvirkninger.

I enkelte tilfeller er den politiske debatten kanskje mindre fastlåst enn man skulle tro, så lenge man kan bli enige om hva som er konsekvensene av ulike politiske veivalg. 

Veiledere:

Professor Alexander W. Cappelen (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR, NHH

Professor Björn Bartling, Department of Economics, University of Zurich

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 12. juni 2019

Prøveforelesningen starter klokken 08:15 og disputasen klokken 10:15

Tema for prøveforelesning:

Theories and empirical strategies to detect discrimination

Bedømmelseskomiteen:

Professor Katrine Vellesen Løken (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR, NHH

Professor Jo Thori Lind, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Professor Eliana La Ferrara, Department of Economics, Bocconi University

Om kandidaten:

Ingar Kyrkjebø Haaland har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR, NHH. Han har både master- og bachelorgraden fra NHH. Som PhD-student ved NHH, hadde Haaland et lengre opphold ved University of California, Berkeley. Han har mottatt flere stipend for sine forskningsprosjekter, blant annet for «Media Bias and the Demand for News» i 2019.

Kontakt:

Ingar.Haaland@nhh.no