NHH skal forske på koronaens konsekvenser på arbeidsliv

Bilde av folk som sitter foran PC og Lasse B. Lien
KORONAPROSJEKT FÅR NFR-STØTTE: – Det vi skal bidra med er økt kunnskap om hvordan COVID-19 påvirker bedrifters beslutninger innen humankapital, hvordan dette henger sammen med digitalisering og hvilke konsekvenser det har både for bedrifter og arbeidstakere, sier professor Lasse B. Lien. Foto: Marit Hommedal / Unplash v. Headway
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

10. juli 2020 12:01

NHH skal forske på koronaens konsekvenser på arbeidsliv

Norges Handelshøyskole får fire millioner fra Forskningsrådet til å forske på hvordan COVID-19 påvirker bedrifters kunnskapskompetanse og deres nye digitale hverdag.

Mandag denne uken ble det kjent at NHH er blant de ni som får støtte fra Forskningsrådet til å forske på koronaens konsekvenser for økonomi og arbeidsliv.

NHH-prosjektet er tilknyttet Institutt for strategi og ledelse og Institutt for samfunnsøkonomi. Det består av et tverrfaglig forskningsteam fra FAIR-senteret og Digital Transformation Hub (The HUB). Teamet har kompetanse innen arbeidslivsøkonomi, strategi, sosiologi, innovasjon og entreprenørskap.

– Vi er svært glade for tildelingen, men er ikke overrasket. Når vi så på kriteriene for tildeling sammenlignet med den kompetansen vi kunne mønstre, så følte vi at vi var særdeles vanskelig å forbigå, sier professor Lasse B. Lien, som er leder for prosjektet sammen med professor Kjell G. Salvanes.

Les også:

NHH oppretter nytt innovasjonssenter

Norges Handelshøyskoles nye senter DIG har som mål å bli Norges fremste forskningsmiljø på innovasjon. Senteret samarbeider med 15 ledende virksomheter og har oppstart i september.

Har kompetansetyngde

Prosjektet skal ta for seg hvordan og hvorfor bedrifter endrer sin kunnskapskompetanse i respons på koronakrisen og konjunkturnedgang. De skal også forske på konsekvensene konjunkturnedganger har på arbeidsmarkedet og hvordan det skaper ulikheter.

– Prosjektets styrker er særlig tre ting. I prosjektet har vi betydelig erfaring knyttet til hvordan kriser og nedgangstider påvirker arbeidstakere og arbeidsmarkedet.

–Det andre er at en særlig interessant side ved denne krisen er hvordan den påvirker og påvirkes av digitalisering. Satsningen og kompetansen knyttet til The HUB gir oss tyngde på dette. Det siste er at vi har mobilisert en gruppe med ulik, men komplementær ekspertise, sier Lien.

Om prosjektet

  • Forskningsrådet investerer i ni prosjekter som skal forske på de økonomiske- og arbeidsmarkedsmessige konsekvensene av koronaviruset og på tiltakene som ble satt i verk. Les mer i pressemelding fra Forskningsrådet.
  • Norges Handelshøyskole får fire millioner til prosjektet «COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer».
  • NHH-forskerteamet består av Lasse B. Lien (The HUB), Kjell G. Salvanes (FAIR), Aline Bütikofer (FAIR), Sissel Jensen (FAIR), Eirik S. Knudsen (The HUB), Karen M. Olsen, Tina Saebi (The HUB), Bram Timmermans (The HUB) og Alexander L.P. Willen (FAIR).
  • Samarbeidspartnere er Virke, HK og Aarhus Universitet.

– Mer digitalisert næringsliv

NHH-professoren mener at koronakrisen har fremskyndet den digitale transformasjonen som mange bedrifter er inne i. Fremtidige kriser vil i økende grad skje i et digitalisert næringsliv, forteller han.

– Det vi skal bidra med er økt kunnskap om hvordan COVID-19 påvirker bedrifters beslutninger innen humankapital (kunnskap og ferdigheter til arbeidstaker, red.anm.), hvordan dette henger sammen med digitalisering og hvilke konsekvenser det har både for bedrifter og arbeidstakere, sier professoren.

NHH-forskerne har i prosjektet inngått samarbeid med Aarhus Universitet for å kunne sammenligne resultater fra ulike land. Lien forteller at de også er i dialog med andre utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Trenger kunnskap om arbeidsmarkedet

De ni prosjektene som får støtte fra Forskningsrådet skal gi ny kunnskap om effekter i arbeidsmarkeder, konkrete næringer, regionale forhold eller mer generelle effekter i næringslivet og økonomien. Tildelingen skjer gjennom en hasteutlysning.

– Norge har en åpen økonomi, som er sterkt påvirket av internasjonale forhold. Vi har allerede sett hvordan koronapandemien har rammet oljepris, reisemønstre, forbrukeratferd og leveransekjeder. Disse forskningsprosjektene vil gi oss økt kunnskap om de økonomiske effektene av korona, både på kort og lang sikt, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Les også:

Torfinn Harding vurderer koronatiltakene

Førsteamanuensis Torfinn Harding ved Institutt for samfunnsøkonomi ser tilbake på koronatiltakene og noen av konsekvensene de har hatt for norske bedrifter.