Åpen dag på NHH

OPENDAG.NO

Miniførelesingar

 • Korleis finansiere berekraftig finans?
 • Kva er det som påverkar vala du tar som forbrukar?
 • Kva skal til for å lykkast som gründer?
 • Kvifor er kommunikasjon og kulturforståing nyttig?
 • Som økonom kan du påverke framtida

Kortvideoar

 • Kva er eigentleg økonomi?
 • Kvifor studere økonomi?
 • Korleis er det å studere på NHH?
 • Kvifor velje NHH?
 • Framtidas økonom
 • Studentmiløet
 • Utveksling
 • Jobbmoglegheiter
 • Korleis søke?

Kvifor velje NHH? Her er fem av dei viktigaste grunnane: 
1. For deg som vil noko meir
2. Alle treng økonomar
3. Business, teknologi og menneske - framtidas kompetansebehov
4. Spennande internasjonale moglegheiter
5. Eit engasjert studentmiljø

Siviløkonomutdanninga ved NHH består av ein treårig bachelor og ein toårig master i økonomi og administrasjon.