Norske tekster

Norske tekster

Her finner du oppgavetekster til autorisasjonsprøve i oversettelse fra norsk til alle fremmedspråk.

2021:

2020:

2019: