Eksterne forskingsprisar tildelt NHH-forskarar

Eksterne forskingsprisar tildelt NHH-forskarar

Fagfolka ved NHH vinn ei rekkje prestisjefylte prisar både i Noreg og internasjonalt. Her er eit utval.

Sandmo fikk prisen European Lifetime Achievement Award in Environmental Economics for sine markante bidrag innan samfunnsøkonomisk analyse generelt og miljøøkonomi spesielt.

  • Nansens forskningspris 2009 til Victor D. Norman og Agnar Sandmo.

Norman og Sandmo deler Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag for 2009.

  • Årets Møbius 2002 til Agnar Sandmo.

Gitt av Norges Forskningsråd.

  • Lanchester-prisen 1973 til Terje Rein Hansen.

Gitt av Institute for Operations Reasearch and Management Science (INFORMS).