Masterdag 2024

Masterdag 2024

Velkommen!

Her finn du videoar som presenterer masterprogramma og masterprofilane våre, doktorgradsprogrammet og internasjonale moglegheiter. Målet er å hjelpa deg som skal byrja på master ved NHH frå hausten med å orientera deg om moglegheitane.

Du får endå meir info og svar på spørsmåla dine på masterdag-arrangementet på NHH 17. april!

Gå rett til masterprofil-videoane

Studentambassadører NHH. Foto: Helge Skodvin

ATTRAKTIVE I JOBBMARKnadEn

NHH studentambassadører 2024

Den årlege Arbeidsmarknadsundersøkinga viser at NHH-kandidatane kjem raskt ut i jobb etter studia, og at jobbane dei får er relevante.  

Les meir om Arbeidsmarknadsundersøkinga 2023