Masterdag 2021

Masterdag 2021

Velkommen!

Her finn du videoar som presenterer masterprogramma og masterprofilane våre, doktorgradsprogrammet og internasjonale moglegheiter. Målet er å hjelpa deg som skal byrja på master ved NHH frå hausten med å orientera deg om moglegheitane.

Gå rett til masterprofil-videoane

Sjå opptak av vår digitale Q&A om masterutdanninga

Masterdag_illustrasjon_HSkodvin1.jpg

ATTRAKTIVE I JOBBMARKnadEn

NHH-studenter 2021_Helge Skodvin_1251_700px.jpg

Den årlege Arbeidsmarknadsundersøkinga viser at NHH-kandidatane kjem raskt ut i jobb etter studia, og at jobbane dei får er relevante.  

Arbeidsmarknadsundersøkinga 2020 (PDF 1,5 mb)