Masterdag 2020

Masterdag 2020

Velkommen!

Dette er den digitale versjonen av NHHs masterdag frå 2020. Her finn du videoar som presenterer masterprogramma og -profilane våre, doktorgradsprogrammet og internasjonale moglegheiter. Masterdagen 2021 finn stad tidleg i april, og vi gjer merksam på at det då kan koma endringar i studietilbodet. 

Gå rett til masterprofil-videoane

Masterdag illustrasjon_Ganesh foto.jpg

ATTRAKTIVE I JOBBMARKnadEn

Den årlege Arbeidsmarknadsundersøkinga viser at NHH-kandidatane kjem raskt ut i jobb etter studia, og at jobbane dei får er relevante.  

Arbeidsmarknadsundersøkinga 2019 (PDF 2,4 mb)