Kunstig intelligens i studiene

Kunstig intelligens i studiene

Anbefalinger, retningslinjer og ressurser for NHH-studenter.

Generativ Kunstig intelligens (KI) er et kraftig verktøy som kan være svært nyttig i en læringsprosess. Imidlertid bør generativ KI brukes på en ansvarlig, lovlig og etisk forsvarlig måte.

Generativ KI kan gi deg feilaktig eller falsk informasjon. Den kan gi deg tekst som du ikke har lov til å bruke, og det kan føre til problemer med plagiering. Den kan også gi en ubalansert, uvitenskapelig eller ufullstendig analyse.

Forhold deg kritisk til KI-verktøyene, og husk at du er ansvarlig for alt du leverer inn til NHH, men også alt du mater inn i KI-verktøyene.

For å unngå problemer: Sørg for at du kjenner til og følger de spesifikke reglene for bruk av generativ KI for oppgaven eller spørsmålet.

For spesifikke emner ved NHH finner du reglene i Canvas-skjemaet "Generative KI regulations - [course code]".

For masteroppgaver er det et eget sett med regler 

Hvis du er i tvil, spør emneansvarlig eller veilederen din.

Ressurser

IT-avdelingens ressursside om KI (Sharepoint)

Seksjon for utdanningskvalitets side om bruk av generativ KI i undervisning og vurdering (Canvas)

Sikt KI-chat - GPT-4 chatbot vurdert og anbefalt av NHHs IT-avdeling (Feide-innlogging)