internship abroad programme

internship abroad programme

Gjennom dette Internship Abroad programmet får NHH-studentar tilbod om internships av høg kvalitet i utlandet.

INFORMASJONSMØTE

Kvar haust i oktober har vi eit informasjonsmøte om Internship Abroad.

Du finna opptak og presentasjonen av det siste informasjonsmøtet på Canvas-kursa "International opportunities at NHH".

Søknadsfrist for våren 2022 er 1 november 2021.

INTERNSHIP ABROAD-KURS

No kan du integrere internship i utlandet i NHH-graden din gjennom å ta bachelor-kurset INTERN-A-B (7,5 ECTS) og/eller master-kurset INTERN-A-M (7,5 ECTS).

Les meir om Internship Abroad-kursa

Internship på utveksling - intern abroad japan

Ved å ta kursa INTERN-A-B eller INTERN-A-M kan du kombinere utveksling til Japan med eit internship.

NHH har inngått ein avtale med the Norwegian Chamber of Commerce in Japan om internship-plassar for NHH-studentar i deira medlemsbedriftar i kombinasjon med utveksling til Rikkyo University. Bachelorstudentar kan delta i vårsemesteret og masterstudenter kan delta i haustsemesteret. Ver merksam på at internshipet er ubetalt.

Studentar som deltar i programmet vil gjennomføre internship på minimum fire veker, fulltid, i forkant av utvekslingssemesteret ved Rikkyo University. Haustsemesteret byrjar i midten av september. Vårsemesteret byrjar i april. For å søkje om studievisum etter internshipet må du forlet Japan og reise til eit anna land, til dømes Sør-Korea, og du må såleis hugse å berekne tid til reisa.

For å delta søker studentar om utveksling innan vanlege fristar og inkluderer eit motivasjonsbrev retta mot internshipet i søknaden i tillegg til eit vanleg motivasjonsbrev retta mot utveksling. Kva medlemsbedrift ein student vil få internship i avgjerast basert på studenten sin erfaring og interesse og kva medlemsbedriftar som ynskjer interns i det aktuelle semesteret.

Kurset krev at du deltek på ein obligatorisk pre-departure workshop.

 

FINN DITT EIGE INTERNSHIP!

Se intervju med Annelise Ly som hadde tre internships som del av si  utdanning: