Landeinformasjon

Landeinformasjon

Skal du på utveksling På denne sida finn du generell informasjon om land der NHH har utvekslingsavtaler.

 • Argentina

  Argentina

  I Argentina kan du dra på utveksling til Universidad Torcuato di Tella.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: august- desember
  • Vårsemester: mars - juli 

  Gradsstruktur

  • I Argentina er bachelorgradane fire- eller femårige (licenciado), medan mastergradane kan vara enten eit år (especialización) eller to år (maestría).

  Studiepoengsystem 

  • 4 kurs er det same som 30 studiepoeng.

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er spansk, og få program vert tilbydde på engelsk. Du vil måtte stadfesta spansknivået ditt for å dra på utveksling. 

  Nyttige lenkjer

 • Brasil

  Brasil

  I Brasil kan du dra på utveksling til Fundacao Getulio Vargas (FGV).

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: august- desember
  • Vårsemester: mars - juli 

  Gradsstruktur

  • I Brasil er bachelorgradane fire- eller femårige (bacharelado eller licenciatura), medan mastergradane kan vara enten eit eller to år (mestrado).

  Studiepoengsystem 

  • 12 brasilianske credits er det same som 30 studiepoeng.

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er portugisisk, men mange program vert òg tilbydde på engelsk

  Nyttige lenkjer

 • Belgia

  Belgia

  I Belgia kan du dra på utveksling til KU Leuven, Universiteit AntwerpenUniversité Catholique de Louvain eller Université de Liège.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: slutten av september - slutten av januar
  • Vårsemester: februar til juni

  Gradsstruktur

  • Flandern og Vallonia fylgjer den europeiske bachelor-/master-strukturen

  Studiepoengsystem 

  • ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System) vert brukt som standard i Belgia. 1 ECTS er lik 1 norsk studiepoeng. 

  Undervisningsspråk

  • Ved flamske universitet vert nederlandsk ofte brukt som undervisningsspråk, men mange masterprogram vert òg tilbydde på engelsk. Fransk er ofte hovudspråket ved vallonske universitet. 

  Nyttige lenkjer

 • Chile

  Chile

  I Chile kan du dra på utveksling til Pontifica Universidad Catolica de Chile (PUC)

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: august- desember
  • Vårsemester: mars - juli 

  Gradsstruktur

  • I Chile er bachelorgradane fireårige (licenciatura), medan mastergradane kan vara enten eit eller to år.

  Studiepoengsystem 

  • 40 chilenske credits er det same som 30 studiepoeng.

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er spansk, og få program vert tilbydde på engelsk. Du vil måtte stadfesta spansknivået ditt for å dra på utveksling. 

  Nyttige lenkjer

 • Costa Rica

  Costa Rica

  I Costa Rica kan du dra på utveksling til INCAE Business School

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: august- desember
  • Vårsemester: februar - juli 

  Gradsstruktur

  • I Costa Rica er bachelorgradane fireårige (licenciatura), medan mastergradane varer i to år (maestría).

  Studiepoengsystem 

  • 15 Costa Rica credits er det same som 30 studiepoeng.

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er spansk, og få program vert tilbydde på engelsk. Du vil måtte stadfesta spansknivået ditt for å dra på utveksling. 

  Nyttige lenkjer

 • Danmark

  Danmark

  I Danmark kan du dra på utveksling til Handelshøjskolen i København (CBS), Handelshøjskolen i Århus eller Syddansk Universitet.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: august - desember
  • Vårsemester: januar - mai/juni

  Gradsstruktur

  • Danmark fylgjer den europeiske bachelor-/master-strukturen

  Studiepoengsystem 

  • ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System) vert brukt som standard i Danmark. 1 ECTS er lik 1 norsk studiepoeng. 

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er dansk, men mange program vert òg tilbydde på engelsk

  Nyttige lenkjer

 • England

  England

  I England kan du dra på utveksling til Imperial College Business School, Lancaster University, Newcastle University eller University of Surrey.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: september - desember
  • Vårsemester: januar - mai

  Gradsstruktur

  • England fylgjer den europeiske bachelorstrukturen. Mastergradar varer ofte 9. mnd. (postgraduate diploma) eller 12. mnd. (postgraduate taught/research).

  Studiepoengsystem 

  • 60 engelske credits er det same som 30 studiepoeng.

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er engelsk. Du treng ikkje ta TOEFL-test for å dra på utveksling til England, men du vil trenga stadfesting på engelskkunnskapar frå Seksjon frå internasjonale relasjonar, og betre enn 4 i engelsk frå vidaregåande.

  Nyttige lenkjer

 • Estland

  Estland

  I Estland kan du dra på utveksling til Estonian Business School eller University of Tartu.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: august/september- desember
  • Vårsemester: januar - mai/juni

  Gradsstruktur

  • Estland fylgjer den europeiske bachelor-/master-strukturen

  Studiepoengsystem 

  • ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System) vert brukt som standard i Estland. 1 ECTS er lik 1 norsk studiepoeng. 

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er estisk, men mange program vert òg tilbydde på engelsk

  Nyttige lenkjer

 • Georgia

  Georgia

  I Georgia kan du dra på utveksling til ISET.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: september - desember
  • Vårsemester: januar/februar - juni/juli

  Gradsstruktur

  • Georgia fylgjer den europeiske bachelor-/master-strukturen

  Studiepoengsystem 

  • ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System) vert brukt som standard i Georgia. 1 ECTS er lik 1 norsk studiepoeng. 

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er engelsk
 • Hellas

  Hellas

  I Hellas kan du dra på utveksling til Athens University of Economics and Business.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: oktober - januar 
  • Vårsemester: februar - juni

  Gradsstruktur

  • Hellas fylgjer den europeiske bachelor-/master-strukturen

  Studiepoengsystem 

  • ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System) vert brukt som standard i Hellas. 1 ECTS er lik 1 norsk studiepoeng. 

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er gresk, men mange program vert òg tilbydde på engelsk

  Nyttige lenkjer

 • Island

  Island

  I Island kan du dra på utveksling til Reykjavik University.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: august - desember
  • Vårsemester: januar - mai/juni

  Gradsstruktur

  • Island fylgjer den europeiske bachelor-/master-strukturen

  Studiepoengsystem 

  • ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System) vert brukt som standard i Island. 1 ECTS er lik 1 norsk studiepoeng. 

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er islandsk, men mange program vert òg tilbydde på engelsk

  Nyttige lenkjer

 • Japan

  Japan

  I Japan kan du dra på utveksling til Akita International University, Keio University, Kobe University, Nagoya University of Commerce and Business eller Rikkyo University.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: september - januar/februar
  • Vårsemester: mars/april - august

  Gradsstruktur

  • I Japan er bachelorar (gakushi) vanlegvis fireårige, medan mastergradar (shushi) er toårige. 

  Studiepoengsystem 

  • Japanske universitet har ikkje eit felles poengsystem. Ved Akita, Kobe og Rikkyo er 15 credits det same som 30 studiepoeng, medan ved Keio er 14 credits det same som 30 studiepoeng. Ved Nagoya er 20 credits det same som 30 studiepoeng.

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er ofte japansk, men mange program vert òg tilbydde på engelsk.

  Nyttige lenkjer

 • Latvia

  Latvia

  I Latvia kan du dra på utveksling til University of Latvia.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: september - desember
  • Vårsemester: januar - mai

  Gradsstruktur

  • Latvia fylgjer den europeiske bachelor-/master-strukturen

  Studiepoengsystem 

  • ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System) vert brukt som standard i Latvia. 1 ECTS er lik 1 norsk studiepoeng. 

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er som regel latvisk, men mange program vert òg tilbydde på engelsk.

  Nyttige lenkjer

 • Litauen

  Litauen

  I Litauen kan du dra på utveksling til Vytautas Magnus University.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: september - desember
  • Vårsemester: januar - mai

  Gradsstruktur

  • Litauen fylgjer den europeiske bachelor-/master-strukturen

  Studiepoengsystem 

  • ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System) vert brukt som standard i Litauen. 1 ECTS er lik 1 norsk studiepoeng. 

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er som regel litauensk, men mange program vert òg tilbydde på engelsk.

  Nyttige lenkjer

 • Polen

  Polen

  I Polen kan du dra på utveksling til Cracow University of Economics eller Warsaw School of Economics (SGH).

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: oktober - januar 
  • Vårsemester: februar - juli 

  Gradsstruktur

  • Polen fylgjer den europeiske bachelor-/master-strukturen

  Studiepoengsystem 

  • ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System) vert brukt som standard i Polen. 1 ECTS er lik 1 norsk studiepoeng. 

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er som regel polsk, men mange program vert òg tilbydde på engelsk.

  Nyttige lenkjer

 • Tsjekkia

  Tsjekkia

  I Tsjekkia kan du dra på utveksling til VSE Prague University of Economics and Business.

  Akademisk kalender 

  • Haustsemester: september- februar
  • Vårsemester: februar - juli 

  Gradsstruktur

  • Tsjekkia fylgjer den europeiske bachelor-/master-strukturen

  Studiepoengsystem 

  • ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System) vert brukt som standard i Tsjekkia. 1 ECTS er lik 1 norsk studiepoeng. 

  Undervisningsspråk

  • Undervisningsspråket er ofte tsjekkisk, men mange program vert òg tilbydde på engelsk

  Nyttige lenkjer