Masterstudiar i utlandet

Masterstudiar i utlandet

Er du interessert i å ta ein heil mastergrad i utlandet? NHH oppmodar studentane sine til å få internasjonal erfaring. Ein bachelorgrad frå NHH gir deg gode mogelegheiter til vidare studiar ved universitet over heile verda.

Stipend                                                                                    

Få meir informasjon om aktuelle stipend for utdanninga di her.

Aker Scholarship

Aker Scholarship er eit stipend for mastergrads- og phd-studentar ved nokre av verdas leiande universitet i USA, Storbritannia og Singapore. Stipendet fullfinansierer studiane gjennom heile studieløpet slik at du ikkje treng å ta opp studielån, og gjeld alle fagområde. Aker Scholarship gir også hjelp i søknadsprosessen og følgjer deg gjennom heile studiet. For å vere kvalifisert må du ha gode karakterar frå bachelorgraden din ved NHH. 

Les meir om Aker Scholarships

Schwarzman Scholars

Ta ein Master’s in Global Affairs (eitt år) saman med leiarspirar frå heile verda. Fordjup deg i Business, Public Policy eller International Studies, med fokus på Kina.

Tsinghua University er eit av dei fremste universiteta i Kina. Schwarzman Scholars-programmet er utvikla i samarbeitte med akademiske leiarar frå Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Duke og andre prestisjefylde institusjonar verda over. 

Les meir om Schwarzman Scholars

Anbefalingsbrev

Treng du anbefalingsbrev til søknaden? Ta kontakt med Servicesenteret på NHH.

Rettleiing til søknad

NHH har ikkje høve til å rettleie studentar som ønskjer å ta ein heil grad i utlandet. Vi anbefaler derfor at du kontaktar ANSA for spørsmål knytt til gradsstudiar i utlandet. Dei vil kunne hjelpe deg med følgjande:

Internasjonale mogelegheiter ved NHH

Du har ei rekke mogelegheiter til å få internasjonal erfaring viss du vel å ta masteren din ved NHH også.

I dobbelgradsprogrammet til NHH får du til dømes to grader ved å ta siste året av mastergraden i utlandet.

LES OM INTERNASJONALE MOGELEGHEITER VED NHH HER