Masterstudiar i utlandet

Masterstudiar i utlandet

Er du interessert i å ta ein heil mastergrad i utlandet? NHH oppmodar studentane sine til å få internasjonal erfaring. Ein bachelorgrad frå NHH gir deg gode mogelegheiter til vidare studiar ved universitet over heile verda.

Anbefalingsbrev

Treng du anbefalingsbrev til søknaden? Ta kontakt med Servicesenteret på NHH.

Rettleiing til søknad

NHH har ikkje høve til å rettleie studentar som ønskjer å ta ein heil grad i utlandet. Vi anbefaler derfor at du kontaktar ANSA for spørsmål knytt til gradsstudiar i utlandet. Dei vil kunne hjelpe deg med informasjon om studiemogelegheiter, søknadsprosess, opptakskrav, opptakstestar, språktestar, stipendmogelegheiter og finansiering.

Stipend for studiar i utlandet

Hvis du ønskjer å ta ein master eller PhD i utlandet finst det ulike stipend å søkje på.

Les meir om stipendmogelegheiter

Internasjonale mogelegheiter ved NHH

Du har ei rekke mogelegheiter til å få internasjonal erfaring viss du vel å ta masteren din ved NHH også.

I dobbelgradsprogrammet til NHH får du til dømes to grader ved å ta siste året av mastergraden i utlandet.

LES OM INTERNASJONALE MOGELEGHEITER VED NHH HER