Masterstudiar i utlandet

Masterstudiar i utlandet

Er du interessert i å ta ein heil mastergrad i utlandet? NHH oppmodar våre studentar til å få internasjonal erfaring. Ein bachelorgrad frå NHH gjev deg gode mogelegheiter til vidare studiar ved universitet over heile verda.

Anbefalingsbrev

Treng du anbefalingsbrev til søknaden? Les om det her.

Rettleiing til søknad

NHH har ikkje høve til å rettleia studentar som ønsker å ta ein heil grad i utlandet. Vi tilrår difor at du kontaktar ANSA for spørsmål knytt til gradsstudiar i utlandet. Dei vil kunne hjelpa deg med informasjon om studiemogelegheiter, søknadsprosess, opptakskrav, opptakstestar, språktestar, stipendmogelegheiter og finansiering.

Stipend for studiar i utlandet

Hvis du ønsker å ta ein master eller PhD i utlandet finst det ulike stipend å søka på.

Les meir om stipendmogelegheiter

Internasjonale mogelegheiter ved NHH

Du har ei rekke mogelegheiter til å få internasjonal erfaring viss du vel å ta masteren din ved NHH også.

I dobbelgradsprogrammet til NHH får du til dømes to gradar ved å ta siste året av mastergraden i utlandet.

LES OM INTERNASJONALE MOGELEGHEITER VED NHH HER