Stipend for studiar i utlandet

Stipend for studiar i utlandet

Ynskjer du å ta ein master eller PhD-grad ved eit leiande universitet i utlandet? Det finst ulike stipendordningar du som NHH-student kan søke på.

Aker Scholarship 

Aker Scholarship støttar studiar ved Harvard, Caltech, MIT, Stanford, University of Pennsylvania (inkludert Wharton), Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS).

Stipendet gir deg finansiering som supplerer andre støtteordningar, og du vil normalt ikkje pådra deg studielån under opphaldet. Du vil også få viktig bistand i søknadsprosessane til universiteta. Stipendet må søkjast nesten eit år før du skal reise ut. 

Aker Scholarship blir tildelt studentar som er fagleg sterke og som har et ynskje om å bidra i samfunnet. Det blir ikkje stilt krav til kva du skal jobbe med etter studiet.

Søknadsfrist er 28. september 2019 for studiestart hausten 2020. 

Les meir om stipendprogrammet på Aker Scholarships nettsider og på Facebook.

Endre Røsjøs NHH/HBS-stipend

Investor Endre Røsjø ynskjer å legge til rette for at fleire studentar skal gå vidare til ein MBA ved Harvard Business School etter studia ved NHH. Han lyser derfor ut eit årleg stipend på ein million kroner til NHH-studentar som kjem inn på studiet. 

Kven kan søke?

  • Du må vere norsk statsborgar eller amerikansk statsborgar med minst ein oldeforelder eller besteforelder som er norsk
  • Du må ha bachelorgrad fra NHH
  • Du må ha fått opptak til eller ha planar om å søke opptak til MBA-programmet ved Harvard Business School

Her finn du meir praktisk informasjon om søknadsprosessen (PDF 56 kb)

Søknadsfristen for stipendet er 1. mars.

Sjå søknadsfrist for MBA-programmet på Harvards nettsider.

International Postgraduate Scholarship 

International Postgraduate Scholarship (IPS) er eit stipend for deg som ynskjer å ta ein mastergrad ved Hong Kong Baptist University (HKBU) School of Business.

Søknadsfristen til HKBU School of Business for hausten 2019 strekk seg frå februar til april 2019 avhenigig av kva for program du vel. 

Les meir om International Postgraduate Scholarships

Kistefos St. Gallen Masterclass Scholarship (KSMS)

Kistefos St.Gallen Masterclass Scholarship (KSMS) er eit stipend for deg som vil ta ein mastergrad ved University of St.Gallen HSG.

Stipendet blir finansiert av Kistefos AS.

Det blir delt ut fire stipend årleg som skal dekke alle direkte studieavgifter ved HSG. Bu-, reise- og levekostnader dekkjer du sjølv. 

Stipendiet er i første rekke retta mot studentar som har toppkarakterar fra NHH og BI, men er også ope for kandidatar med annan bakgrunn. Føresetnaden er at du kvalifiserer til opptak på masternivå ved HSG.

Les meir om kistefos-stipendet og søknadsprosessen på stgallen.no

Schwarzman scholars

Schwarzman Scholar-programmet tilbyr stipend til sine Scholars. Som Schwarzman Scholar tar du ein Master i Global Affairs (eitt år) saman med leiarspirar frå heile verda. Fordjup deg i Business, Public Policy eller International Studies, med fokus på Kina. 

Tsinghua Univeristy er eit av dei fremste universiteta i Kina. Schwarzman Scholars-programmet er utvikla i samarbeitte med akademiske leiarar frå Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Duke og andre prestisjefylte institusjonar verda over.

Les meir om Schwarzman Scholars