nhh internship abroad programme

nhh internship abroad programme

Gjennom dette programmet får NHH-studentar tilbod om internships av høg kvalitet i utlandet.

internship abroad-kurs

No kan du integrere internship i utlandet i NHH-graden din gjennom å ta bachelor-kurset INTERN-A-B (7,5 ECTS) og/eller master-kurset INTERN-A-M (7,5 ECTS).

Les meir om Internship Abroad-kursa

Internship på utveksling - intern abroad japan

Ved å ta kursa INTB-JAP og INTM-JAP kan du kombinere utveksling til Japan med eit internship. For å ta kursa må du først søkje utveksling som vanleg (innan 1. februar for masterstudentar; innan 1. juni for bachelorstudentar). Masterstudentar kan kun delta i haustsemesteret. 

Relevant språkkunnskap bør dokumenterast. Det er ein fordel om du kan japansk, men ikkje eit absolutt krav. Søkjarar som kan noko japansk vert prioritert.

Vertsskulane er Keio University (master) og Rikkyo University (bachelor).

Motivasjonsbrevet bør rettast mot arbeidsgjevar, og må være på engelsk. Hvis du er interessert i fleire arbeidsgjevarar, må du skrive eit motivasjonsbrev til kvar ein av dei. Få fram kvifor du ønskjer å jobbe for dei. Arbeidsgjevarane kan be om ein samtale med aktuelle kandidatar før den endelege utvelgjinga.

Internshipet finn stad i fleire verksemder, som til dømes: 

  • Laerdal Medical i Tokyo er ein internasjonal leverandør innen opplærings- og behandlingsutstyr for livreddande førstehjelp.

Tema for kursa er interkulturell kommunikasjon. Oppgåvene hos arbeidsgjevar i Tokoy er innanfor det økonomiske fagfeltet, som til dømes marknadsanalyse.

Internshipa er 4-6 veker, fulltid, og finn stad før semesteret tek til ved vertsuniversitetet. Haustsemesteret byrjar i midten av september. Vårsemesteret byrjar i april.

Kurset krev at du deltek på ein obligatorisk pre-departure workshop. Dato for pre-departure workshop: 15. november 2019.

 

 

FINN DITT EIGE INTERNSHIP!

Se intervju med Annelise Ly som hadde tre internships som del av si  utdanning: