nhh internship abroad programme

nhh internship abroad programme

NHH Internship Abroad Programme er et samarbeid mellom NHH og bedrifter som tilbyr internships av høy kvalitet i utlandet.

Hva er NHH Internship Abroad Programme?

Dette er et program hvor NHH inngår samarbeid med arbeidsgivere for å gi NHH-studenter bedre muligheter til å få internasjonal arbeidserfaring i løpet av studiene. Nytt av året er muligheten til å kombinere utveksling til Japan og Brasil med internships som gir studiepoeng. Ordningen forvaltes og finansieres av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og støttes av Innovasjon Norge.

Samtidig fortsetter vi samarbeidet med eksisterende partnere som for eksempel DNB, og tilbyr internship for en eller to NHH-studenter på DNB sitt kontor i London sommeren 2018. Søknadsprosessen er annerledes enn for internshipene i Japan og Brasil.

Få all informasjon på informasjonsmøtet 19.januar i aud Terje Hansen: Japan og Brasil kl. 11.15-12, DNB London kl.12.15-13.

Få internasjonal arbeidserfaring mens du er på utveksling

Nå kan du kombinere et utvekslingsopphold i Japan eller Brasil med et internship i utvalgte bedrifter og organisasjoner. Du får relevant internasjonal arbeidserfaring som er etterspurt av arbeidsgivere. Internshipet gir studiepoeng og vil inngå i NHH-graden din.

Brasil og Japan er to av Norges prioriterte samarbeidsland og viktige handelspartnere. Mange norske bedrifter og organisasjoner er etablert i Brasil og Japan. Gjennom NHH-programmet Internship Abroad har du som NHH-student nå mulighet til å ha et internship mens du er på utveksling i Tokyo eller Sao Paulo.

Faglig innhold

Felles for internship i begge land er at NHH tildeler 7,5 studiepoeng for internshipet. Det innebærer en kort forberedende workshop på NHH før du reiser, og en rapport i etterkant. En veileder fra NHH vil følge deg opp i forkant, underveis og i arbeidet med rapporten. Interkulturell kommunikasjon er felles tema for alle internship. I tillegg vil internship i Brasil ha bærekraftig utvikling og bærekraftige forretningsmodeller som tema. Flere av internshipene i Japan har fokus på markedsanalyse og markedsføring. Karakteren gis som bestått/ikke bestått.

I tillegg til internshipet tar du emner tilsvarende 22,5 studiepoeng ved vertsuniversitetet, slik at du oppnår normal studieprogresjon på 30 studiepoeng totalt.

Internship i Brasil: bærekraftige forretningsmodeller

Tema for internship-programmet i Brasil er bærekraftig utvikling og bærekraftige forretningsmodeller.

Utvekslingspartner: FGV EAESP i Sao Paulo.
Hvem kan søke? Masterstudenter, utreise høst eller vår
Krav til søker: Det er en fordel om du kan portugisisk eller spansk, men det er ikke et absolutt krav. Du må ta et intensivt portugisiskkurs ved FGV EAESP i begynnelsen av semesteret. Hvis du søker utveksling til Brasil søker du automatisk om internship også.
Organisasjoner:

  • Galvani er eid av norske Yara. Du vil bli del av teamet som jobber med corporate communication og bærekraftig utvikling ved Yaras kontor i Sao Paulo. Du jobber deltid gjennom hele semesteret, parallelt med studiene på FGV EAESP. Internship hos Galvani er tilgjengelig i høst- og vårsemesteret.
  • Gastromotiva er en sosial entreprenør i Rio de Janeiro som jobber mot fattigdom og sosial ekskludering gjennom «sosial gastronomi». Du tar kurs ved FGV EAESP i Sao Paulo i første halvdel av semesteret, og jobber fulltid i Rio i andre halvdel av semesteret. Internship hos Gastromotiva er tilgjengelig i vårsemesteret.
  • Mattheis Borg ligger utenfor Rio de Janeiro og er del av norske Mustad Group, verdens største produsent av blant annet hestesko. Du tar kurs ved FGV EAESP i Sao Paulo i første halvdel av semesteret, og jobber fulltid i andre halvdel av semesteret. Arbeidsoppgavene vil være relatert til markedsføring. Internship hos Mattheis Borg er tilgjengelig i vårsemesteret.
  • Sjømatrådet er en del av Team Norway i Rio de Janeiro. Som intern hos Sjømatrådet vil du få innsikt i sjømatindustrien og brasiliansk næringsliv. Oppgavene vil være knyttet til blant annet markedsanalyser. Du tar kurs ved FGV EAESP i Sao Paulo i første halvdel av semesteret, og jobber fulltid i andre halvdel av semesteret. Internship hos Sjømatrådet er tilgjengelig i vårsemesteret.

Internship i Japan: interkulturell kommunikasjon

Tema for internship-programmet i Japan er interkulturell kommunikasjon. Oppgavene hos arbeidsgiver i Tokyo er innenfor det økonomiske fagfeltet, som for eksempel markedsanalyse.

Utvekslingspartnere: Keio University, Faculty of Economics og Rikkyo University i Tokyo.
Hvem kan søke? Masterstudenter (kun høstsemesteret) og bachelorstudenter
Krav til søker: Det er en fordel om du kan japansk, men det er ikke et absolutt krav. Søkere som kan noe japansk blir prioritert.
Organisasjoner:

  • Sjømatrådet er del av «Team Norway» med base på den norske ambassaden i Tokyo. Bli kjent med sjømatindustrien og Asia gjennom blant annet markedsanalyser.  Du vil få en faglig mentor på NHH innen markedsanalyse.
  • Laerdal Medical i Tokyo er en internasjonal leverandør innen opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp.
  • I tillegg tilbyr vi ett internships i et japansk eller amerikansk selskap i Tokyo via en samarbeidsorganisasjon.

Du har 4-6 ukers fulltids internship før semesteret begynner ved vertsuniversitetet. Høstsemesteret begynner i midten av september. Vårsemesteret begynner i april. 

Søknadsprosess - japan og brasil

Du søker utveksling som vanlig (innen 1.februar for masterstudenter; innen 1.juni for bachelorstudenter). Relevant språkkunnskap bør dokumenteres. Motivasjonsbrevet rettes mot arbeidsgiver, og må være på engelsk. Hvis du er interessert i flere av arbeidsgiverne, må du skrive et motivasjonsbrev til hver. Få fram hvorfor du ønsker å jobbe for dem. Arbeidsgiverne kan be om en samtale med aktuelle kandidater før den endelige utvelgelsen.