nhh internship abroad programme

nhh internship abroad programme

Gjennom dette programmet får NHH-studentar tilbod om internships av høg kvalitet i utlandet.

internship abroad-kurs

Nå kan du integrere internship i utlandet i NHH-graden din gjennom å ta bachelor-kurset INTERN-A-B (7,5 ECTS) og/eller master-kurset INTERN-A-M (7,5 ECTS).

Les meir om Internship Abroad-kursa

internship i unfpa i afrika og asia

United Nations Population Fund (UNFPA) gjev no tilbod om internship i perioden 2. september - 31. desember 2019 ved sine kontor i Afrika og Asia. Som intern i UNFPA vil du få kunnskap om FN-systemet og om mandatet og arbeidsmetodane til UNFPA. Du vil få aukt kunnskap innan teknisk språk og arbeidsprosessar, samt innan nettverksbyggjing og lagarbeid på ein multikulturell arbeidsplass. Internshipet er ikkje betalt.

 • Søknadsfrist: så snart som mogeleg og ikkje seinare enn 31. mars 2019

Les meir om internshipet i UNFPA og søknadsprosessen (103 KB)

internship hos lo-dough

Lo-Dough gjev no tilbod om 1-2 internship for tredje eller fjerde års studentar frå NHH. Internshipet finn stad i Manchester fra ca. 15. juni. Internshipet passar for deg som ønskjer å jobbe med å skape nye forretningsmogelegheiter, og som har lyst til å teste ut dine evner til å tenkje nytt. Om du er interessert i marknaden for nye matprodukt er det kanskje ekstra gøy. Lo-Dough er ei ung verksemd som har opplevd sterk vekst, og som har eit blikk på heile verda, inkludert den nordiske matmarknaden. Internshipet er godkjent av NHH som del av Internship Abroad-kursa. Internshipet er betalt. Det krever god kunnskap i skandinavisk språk.

 • Søknadsfrist: 1. mars 2019

Les meir om internshipet ved Lo-Dough (PDF 49 KB)

internship hos DNB

DNB gjev no tilbod om internship for ein eller to NHH-studentar på DNB sitt kontor i London sommaren 2019. Internshipet inngår som ein del av Internship Abroad-kursa INTERN-A-B eller INTERN-A-M og vert ein integrert del av graden din. DNB London har tilbod om ei rekkje finansielle tenester til kundar innan shipping, offshore og logistikk, energi og corporate banking. Internshipet er på 6-10 veker og finn stad i perioden juni-august. 

 • Søknadsfrist: 10. februar 2019

Les meir om DNB-internshipet og søk

Internship hos Innovasjon Norge

Innovasjon Norge gjev no tilbod om internship i haustsemesteret 2019 på eit av dei 13 europeiske utekontora deira. Innovasjon Norges utekontor støtter norske verksemder som ønskjer å satse internasjonalt med kompetanse, rådgivning, nettverk og profilering. Internshipet inngår som ein del av Internship Abroad-kursa INTERN-A-B eller INTERN-A-M og vert ein integrert del av graden din. Internshipet er 3 månader langt. 

 • Søknadsfrist: 17. februar 2018 - NB: søknadsfristen er gått ut og Innovasjon Norge tar ikkje imot fleire søknader.

Les meir om internshipet hos Innovasjon Norge 

Last ned mal for Cover letter (Word 25 Kb)

OECD internship

The OECD Internship Summer Round (for Internships starting between June and December 2019) is now open.

The OECD Internship Programme has been designed to bring highly qualified and motivated students with diverse backgrounds into the Organisation to work on projects linked to the Strategic Orientations of the Secretary-General. Successful candidates gain exposure to high-level policy-making and research, and have an unparalleled opportunity to improve their analytical skills in a truly international environment. Read more about the programme (pdf 1,6 Mb)

 • Application deadline: 18 February 2019

Please send your application to the International Career Center at NHH: icc@nhh.no. Use “Application OECD,your name and the expected graduation date” in the title. Include your grade transcript
Read more about information on requirements and how to apply (pdf 1,4 Kb).

Please note:

 • Selected candidates must be enrolled in a full-time degree programme at NHH for the duration of the internship in a field or discipline to the work of the OECD;
 • Selected candidates should be proficient in English and/or French;
 • Selected candidates should be available for a minimum period of one month on a full-time basis (40 hours per week). The maximum duration of an internship is twelve months.

Check out this video by the OECD on how to write your application.

Read more about the OECD.

FINN DITT EIGE INTERNSHIP!

Se intervju med Annelise Ly som hadde tre internships som del av sin utdanning:

Internship på utveksling

Ved å ta kursa INTB-BRA, INTB-JAP, INTM-BRA og INTM-JAP kan du kombinere utveksling til Brasil og Japan med eit internship. For å ta kursa må du først søkje utveksling som vanleg (innan 1. februar for masterstudentar; innan 1. juni for bachelorstudentar).

Relevant språkkunnskap bør dokumenterast.

Motivasjonsbrevet bør rettast mot arbeidsgjevar, og må være på engelsk. Hvis du er interessert i fleire av arbeidsgjevarane, må du skrive eit motivasjonsbrev til kvar ein av dei. Få fram kvifor du ønskjer å jobbe for dei. Arbeidsgjevarane kan be om ein samtale med aktuelle kandidatar før den endelege utvelgjinga.

intern abroad brazil

Intern Abroad Brazil INTB-BRA og INTM-BRA. I desse kursa kombinerer du bachelor/masterutveksling i Brasil med eit internship i Brasil. 

Det er ein fordel om du kan portugisisk eller spansk, men det er ikkje eit absolutt krav. Du må ta eit intensivt portugisiskkurs ved FGV EAESP i byrjinga av semesteret.

Vertsskolen er FGV EAESP i São Paulo.

Kurset krev at du deltek på ein obligatorisk pre-departure workshop. Dato for pre-departure workshop: 12. april 2019.

Internshipet finn stad i desse verksemdene - merk at internshipa kan variere i lengde og tidspunkt: 

 • Galvani er eid av norske Yara. Du vil bli del av teamet som jobbar med corporate communication og bærekraftig utvikling ved Yara sitt kontor i Sao Paulo. Du jobber deltid gjennom heile semesteret, parallelt med studia på FGV EAESP. Internship hos Galvani er tilgjengeleg for masterstudentar i haustsemesteret 2019.
 • Gastromotiva er ein sosial entreprenør i Rio de Janeiro som jobber mot fattigdom og sosial ekskludering gjennom «sosial gastronomi». Du tar kurs ved FGV EAESP i São Paulo i første halvdel av semesteret, og jobbar fulltid i Rio i andre halvdel av semesteret. Internship hos Gastromotiva er tilgjengeleg for masterstudentar i haustsemesteret 2019.
 • Mattheis Borg ligg utanfor Rio de Janeiro og er del av norske Mustad Group, verdens største produsent av blant anna hestesko. Du tar kurs ved FGV EAESP i São Paulo i første halvdel av semesteret, og jobbar fulltid i andre halvdel av semesteret. Arbeidsoppgåvene vil være relaterte til marknadsføring. Internship hos Mattheis Borg er tilgjengeleg i vårsemesteret.
 • Sjømatrådet er ein del av Team Norway i Rio de Janeiro. Som intern hos Sjømatrådet vil du få innsikt i sjømatindustrien og brasiliansk næringsliv. Oppgåvene vil være knytta til blant anna marknadsanalyser. Du tar kurs ved FGV EAESP i São Paulo i første halvdel av semesteret, og jobbar fulltid i andre halvdel av semesteret. Internship hos Sjømatrådet er tilgjengeleg i vårsemesteret.

Intern Abroad japan

Intern Abroad Japan INTB-JAP og INTM-JAP. I desse kursa kombinerer du bachelor/masterutveksling i Japan med eit internship i Japan.

Det er ein fordel om du kan japansk, men det er ikkje eit absolutt krav. Søkjarar som kan noko japansk blir prioritert.

Vertsskolane er Keio University, Faculty of Economics og Rikkyo University i Tokyo.

Tema for internship-programmet i Japan er interkulturell kommunikasjon. Oppgåvene hos arbeidsgjevar i Tokoy er innanfor det økonomiske fagfeltet, som til dømes marknadsanalyse.

Internshipa er 4-6 veker, fulltid, og finn stad før semesteret tek til ved vertsuniversitetet. Haustsemesteret byrjar i midten av september. Vårsemesteret byrjar i april.

Masterstudentar kan kun delta i haustsemesteret. 

Kurset krev at du deltek på ein obligatorisk pre-departure workshop. Dato for pre-departure workshop: 12. april 2019.

Internshipet finn stad i desse verksemdene: 

 • Sjømatrådet er ein del av «Team Norway» med base på den norske ambassaden i Tokyo. Bli kjent med sjømatindustrien og Asia gjennom blant anna marknadsanalysar. Du vil få ein fagleg mentor på NHH innen marknadsanalyse.
 • Laerdal Medical i Tokyo er ein internasjonal leverandør innen opplærings- og behandlingsutstyr for livreddande førstehjelp.
 • I tillegg gjev vi tilbod om eit internship i eit japansk eller amerikansk selskap i Tokyo via ein samarbeidsorganisasjon.