Begrunnelse og Klage

Begrunnelse og Klage

Begrunnelse

BE OM BEGRUNNELSE

På en gruppeeksamen ber du om en begrunnelse via WISEflow. 

Hvis sensuren er forsinket er fristen for å be om begrunnelse syv dager, én uke etter at sensuren ble publisert.

Du kan be om begrunnelse i alle skriftlige arbeider som resulterer i en karakter. Begrunnelse på en muntlig karakter må du be sensorene om direkte og umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Sensor skal gi sin begrunnelse normalt innen to uker etter at du har bedt om denne. Du skal purre på forsinket begrunnelse via linken i kvitteringen du mottar på e-post, og dersom denne ikke fører frem, kontakt eksamenskontor@nhh.no.

Det er intern sensor som gir deg begrunnelsen. Sensoren kan selv velge om begrunnelsen skal gis en skriftlig (til din nhh-epost) eller muntlig begrunnelse (via telefon), eller om de vil formidle en begrunnelse via en forelesning eller annet fora.

Ønsker du å be om begrunnelse på en gruppeinnlevering behøver kun ett av gruppemedlemmene å be om begrunnelse. Den personen må så videreformidle begrunnelsen til andre gruppemedlemmer.

Husk at du skal benytte kandidatnummeret ditt for å be om begrunnelse, dette er tilgjengelig i Studentweb.

Ber du om begrunnelse på masteroppgaven må du kontakte veileder direkte.

En karakterbegrunnelse skal inneholde en generell og en individuell del. Den individuelle delen skal vise til din besvarelse og/eller karakter, mens den generelle delen kan gis i form av en sensorveiledning publisert på itslearning. Hvis sensorveiledningen eksisterer skal denne være tilgjengelig etter at sensuren er falt. Du kan ikke be om en mer inngående karakterbegrunnelse hvis du mener at intern sensor ikke har skrevet nok.

Karakterer blir gitt ut ifra følgende kriterier (hentet fra Universitets- og høyskolerådets sider):

 

 Du kan også lese om karakterbegrunnelse i Lov om Universiteter- og Høyskoler § 5-3

Klage

SKJEMA FOR KLAGE BOKMÅL                             SKJEMA FOR KLAGE NYNORSK

HVORDAN KLAGER JEG?

Du må fylle ut og signere skjemaet for klagesensur. Vi ønsker at du helst scanner og sender den til oss på e-post. Du kan også levere skjemaet på Servicesenteret eller sende det til postadressen vår.

NÅR ER FRISTEN FOR Å KLAGE?

Fristen for å klage på en karakter er innen tre uker etter at karakteren er mottatt. Dersom du har bedt om begrunnelse på karakteren er fristen for å levere en klage tre uker etter at du har fått begrunnelsen.

HVOR LANG TID TAR DET?

Besvarelsen sendes normalt til ny vurdering seks uker etter at den opprinnelige karakteren er kunngjort. Det tar ca. tre uker for de nye sensorene å sensurere besvarelsen. Når du klager vil den opprinnelige karakteren sperres. Den nye karakteren vil være synlig for deg når du logger deg inn i Studentweb. Den blir også vanligvis sendt på e-post til din NHH-adresse.

KAN JEG KLAGE PÅ ALLE EKSAMENER?

Du kan ikke klage på en karakter ved muntlig vurdering eller på en karakter som inneholder en muntlig del. Ved løpende vurdering, som mappeevaluering eller vurderinger med flere komponenter som resulterer i én endelig karakter, kan du ikke klage før den endelige karakteren er gitt.

HVA ER KONSEKVENSEN AV EN KLAGE?

Det er viktig å huske på at en klage kan resultere i en dårligere karakter, og at dette er en risiko du velger å ta når du beslutter å klage på karakteren din. Resultatet på klagen er endelig og kan ikke påklages, men den kan i sjeldne tilfeller være gjenstand for en klage på formelle feil. Merk at det ikke er en formell feil å få en dårligere karakter ved ny sensur.

MEN HVA MED GRUPPEEKSAMEN?

Dere kan klage individuelt på en gruppeeksamen. 

HVEM SENSURERER KLAGEN?

Stortinget har vedtatt at det fra og med 1. august 2014 gjennomføres blind sensur. Dette betyr at de nye sensorene ikke vil motta opprinnelig karakter eller eventuelle kommentarer/begrunnelse fra sensorer eller studenter når de skal foreta sin nye vurdering. Dersom en sensorveiledning er laget blir denne sendt til de nye sensorene.

KAN JEG TREKKE KLAGEN?

Du kan trekke en klage frem til den nye sensurfristen har falt. Klagen skal trekkes skriftlig ved å sende en e-post.

Du kan ikke få utlevert vitnemål hvis du venter på et resultat av en klage.