Permisjon

Permisjon

Du kan søke om permisjon fra studiene innen 1. februar og 1. september.

Grunnet studieløpet innvilges det kun permisjon for hele semesteret. Kun dokumenterte årsaker er gyldig grunn for permisjon.

Gyldige årsaker kan være:

  • Sykdom
  • Graviditet/foreldrepermisjon
  • Militærtjeneste
  • Folkevalgte verv

En søknad om permisjon skal sendes per e-post, med tilhørende dokumentasjon fra lege, behandler, Forsvaret eller lignende.