Permisjon

Permisjon

Du kan søke om permisjon fra studiene innen 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret. Dersom behovet for permisjon oppstår etter søknadsfristen, må søknaden fremmes så snart du blir kjent med behovet.

Grunnet studieløpet innvilges det kun permisjon for hele semesteret. Kun dokumenterte årsaker er gyldig grunn for permisjon. Permisjonssøknader som mottas etter at undervisningsperioden er avsluttet, vil ikke bli gitt permisjon.

Slik søker du

Søknader om permisjon kan sendes inn ved å fylle ut webskjema fra lenken nedenfor.

Søknadsskjema permisjon

Dersom du får problemer med innsending av webskjema kan du kontakte seksjon for eksamen på eksamen@nhh.no.

 • Eksempler på gyldige årsaker

  Eksempler på gyldige årsaker

  Gyldige årsaker kan være:

  • Egen sykdom, samboers og/eller egne barns sykdom i tilegg til foreldres sykdom
  • Graviditet/foreldrepermisjon
  • Militærtjeneste
  • Særlig tunge verv i studentforening eller andre offentlige verv

  Denne listen er kun ment som eksempler, og er ikke uttømmende.

 • Krav til dokumentasjon

  Krav til dokumentasjon

  For å få innvilget permisjon må du ha nødvendig dokumentasjon.

  Dokumentasjonen må være utstedt av lege, Forsvaret eller andre sakkyndige og årsaken for behovet må fremgå av dokumentasjonen.

  Dersom varigheten ikke fremgår av innsendt dokumentasjon innvilges det normalt permisjon for ett semester. Dokumentasjonen skal inneholde en tidsangivelse for behovet.

 • Lånekassen

  Lånekassen

  Dersom du mottar lån og/eller stipend fra Lånekassen er du selv ansvarlig for å gi beskjed om at du er i permisjon. Du kan selv gi beskjed på "Dine Sider" på lanekassen.no

 • Studierett og eksamen

  Studierett og eksamen

  Studenter i permisjon har anledning til å ta eksamen. Dersom du ønsker å ta eksamen i permisjon må du:

  • Semesterregistrere deg
  • Betale semesteravgift
  • Vurderingsmelde deg

  Dette må gjøres innen fristen 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

  Studenter i permisjon som ikke skal ta eksamen trenger ikke å betale semesteravgift.

  Dersom du innvilges permisjon og ikke har tenkt å ta emnene du er oppmeldt til, må du selv huske å trekke deg innenfor trekkfristen.

  Studieretten til studenter i permisjon forlenges tilsvarende permisjonens varighet.

En søknad om permisjon skal sendes via webskjema, hvor du kan laste opp tilhørende dokumentasjon fra lege, behandler, Forsvaret eller lignende.