NHH lanserer program for nye styremedlemmer

Therese Egeland (t.v.) og Tone Wille. Foto: JS Enger
Therese Egeland (t.v.) og Tone Wille. Foto: JS Enger
Av Ove Sjøstrøm

16. mai 2024 09:42

NHH lanserer program for nye styremedlemmer

Gjennom programmet «Styrets rolle og ansvar» vil NHH Executive gi personer med lite eller ingen styreerfaring den kompetansen og tryggheten de trenger for å ta plass rundt styrebordet.

Programmet «Styrets rolle og ansvar» henvender seg til personer med ulik bakgrunn og erfaring, fra de med ingen styreerfaring til de som har sittet i mindre styrer og nå ønsker å ta steget videre.

– Med dette programmet ønsker vi å gi nye styremedlemmer den kompetansen og tryggheten de trenger, sier programleder og NHH-professor Therese Egeland.

Det nye programmet bygger på samme grunnprinsipp som Styret som strategisk drivkraft, med bruk av casebasert læring og Harvard Business Schools casemetodikk. Deltakerne vil arbeide med reelle case i fiktive styrer, hvor de får mulighet til å øve seg, teste ut og dele erfaringer og refleksjoner.

Toppleder på laget

En rekke toppleder fra næringslivet vil bidra med egne erfaringer og kunnskap i programmet. En av dem er Tone Wille, som går av som konsernsjef i Posten Bring i løpet av 2024. Egeland er svært fornøyd med å ha fått Wille med på laget.

– Styrken til programmet er at vi kombinerer den akademiske siden med forskningsbasert kunnskap fra NHH, med profesjonelle ledere som Tone Wille. Hun har tung erfaring fra styrearbeid og lang erfaring som toppleder. Denne kombinasjonen vil gi høy verdi for dem som deltar i programmet, sier Egeland.

Wille ser frem til å bidra med sin kompetanse i styreprogrammet.

– Etter mange år som toppleder og styremedlem, ser jeg verdien av å dele min erfaring med andre. Jeg tror dette programmet vil være nyttig for mange som ønsker å ta steget inn i styrerommet, men som føler de trenger mer kunnskap og trygghet i rollen, sier Tone Wille.

Grunnleggende kunnskap

Programmet krever ingen formelle forkunnskaper i styrearbeid. Programmer  strekker seg over åtte samlingsdager og har som mål å gi deltakerne en solid innføring i styrets rolle, ansvar og oppgaver.

Egeland har lang erfaring med forskning på gruppedynamikk og teamarbeid. Hun forteller at de første samlingene vil fokusere på grunnleggende tema i styrearbeid.

– I løpet av de første dagene skal deltakerne få det grunnleggende – hvordan lese et regnskap, hva sier aksjeloven, hva innebærer det å sitte i et styre, og hva er styrets ansvar, sier Egeland.

Bli trygg i styrerommet

De siste fire dagene av programmet vil handle om hvordan man blir et trygt styremedlem og tør å ta ordet i styrerommet.

– Her vil vi blant annet trekke inn min ekspertise på gruppedynamikk. Vi har solid forskning på teamarbeid og samhandling som vi vil bringe inn i denne delen av programmet, forklarer Egeland.

– Er nye styremedlemmer usikre?

– Ja, det kan de være, og det handler ikke bare om kunnskap om styrearbeid, men mange trenger å få vite mer om psykologisk trygghet og hvilke begrensninger og muligheter man kan oppleve som styremedlem.

Med den nye loven om kjønnskvotering i styrer, som krever minst 40 prosent av hvert kjønn i mellomstore og store selskaper, tror Egeland at behovet for styrekompetanse vil øke, spesielt blant kvinner.

– Mange kvinner vil nok oppleve at de trenger mer formell kompetanse for å ta på seg styreverv. Det har ingenting med at de ikke er dyktige nok, men forskning viser at kvinner har en tendens til å ville oppfylle absolutt alle krav før de tar på seg et verv eller søker en stilling.

NHH Executive for livslang læring

NHH Executive tilbyr noen av landets beste programmer for videreutdanning, enten det handler om strategisk ledelse, sjømat, bærekraft eller styrearbeid.

– Vi oppfordrer alle som er interessert i videreutdanning, om å ta kontakt med oss for mer informasjon, sier Kristin Stave hos NHH Executive.

– Livslang læring er viktig for konkurransekraft og en stadig viktigere innsatsfaktor for virksomhetene.

– Hvordan er det nye styreprogrammet lagt opp?

–  Samlingene er fordelt utover et semester, med tre samlinger i Oslo og den siste på NHH i Bergen, forklarer Stave.

– Er det noen formelle utdanningskrav for å delta?

– Du må en bachelor- eller annen type grad. Du kan også ha yrkesutdanning av minimum tre års omfang for å benytte deg av dette tilbudet.

De konkrete datoene for samlingene er:

  •  21.-22. januar 2025, NHH Campus Oslo
  • 19.-20. mars 2025, Laboratoriet Skøyen
  • 6.-7. mai 2025, Laboratoriet Skøyen
  • 11.-12. juni 2025, NHH Campus Bergen

Forberedelse til samlingene er en viktig del av kurset. Deltakerne forventes å lese case og eventuelle fagartikler i forkant av hver samling.

Les mer om NHH Excutives tilbud for styrerepresentanter