Praktisk informasjon

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis. NHH vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor. 

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Originale vitnemål og attester lastes opp i søknadssystemet. For utfyllende informasjon, se søknad MBA i økonomisk styring og ledelse.

  NHH foretar stikkprøver av insendt dokumentasjon.

  Forfalskninger rammes av Straffelovens § 182, og vil bli politianmeldt.

 • Søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Det praktiseres fortløpende opptak. Søknadsfrist 1. juni 2018

 • Studiestart

  Studiestart

  Studiet begynner 6. september 2018 på Sem Gjestegård.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften for 2018/20 er på 390 000 kroner (kr 97 500 pr semester).
  Dette inkluderer undervisning, litteratur, lunsj og pausebevertning.

  Andre kostnader

  Overnatting og middager vil utgjøre kr 2 200,- til 3 000,- pr samling
  (ikke obligatorisk)
  Studietur Europa er stipulert til kr 15 000,-
  Studietur Asia er stipulert til kr 25 000,-

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Studiets egenart krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger. Du må avtale permisjon i forbindelse med studiesamlinger, studietur og eksamen med din arbeidsgiver.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiets omfang er 60 studiepoeng som tilsvarer ett års fulltidsstudium. Studiebelastningen er fordelt over 15 intensive samlinger over to år.

  Du må også beregne tid til selvstudium og gruppearbeid.

 • Prosjektoppgave og eksamen

  Prosjektoppgave og eksamen

  Hjemmeeksamen arrangeres for hver av de fire modulene. Man trenger nettilgang for levering av elektronisk eksamensbesvarelse. I tillegg til hjemmeeksamen skal det skrives to prosjektoppgaver i løpet av studiet.

 • Finansiering

  Finansiering

  Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for deltidsutdanning og vil kunne inngå som delfinansiering av studiet.

  Se Lånekassens forskrifter

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgiften faktureres normalt i fire rater i forkant av hvert semester. Ta kontakt dersom du trenger avtale om en annen betalingsplan.

  Første faktura sendes normalt ikke ut før etter første samling.

 • Pensum

  Pensum

  Vi bestiller bokpakker som sendes ut i forkant av studiestart. Bøker som brukes i studiet:

  • Management Accounting av J. Burns, M. Quinn, L. Warren og J. Oliveira
  • Economics of Strategy av D. Besanko, D. Dranove, M. Shanley og S. Schaefer
  • Prosjektanalyse av Ø. Bøhren og P.I. Gjærum
  • Ekspansjon og konsernstrategi av og L.B. Lien E.W. Jacobsen
  • Finansregnskap av A. Tofteland
  • Beyond Budgeting av B. Bogsnes
  • Endringskapasitet av C. Meyer og I. Stensaker
  • Forhandlinger av J. Rognes
  • RESTART - 7 veier til bærekraftig business av S. Jørgensen og L.J. T. Pedersen
  • Investments (global edition) av Z. Bodie, A. Cane og A. J. Marcus
  • Verdivurdering av Y. Kaldestad og B. Møller

  Til hver samling legges det også opp artikler og bokkapitler som gjøres tilgjengelig elektronisk.