Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved MBA i økonomisk styring og ledelse.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis. NHH vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor. 

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften inkluderer undervisning, litteratur, lunsj og pausebevertning.

  Andre kostnader

  • Overnatting og middager vil utgjøre kr 2 200 til 3 000  pr samling (ikke obligatorisk)
  • Studietur Europa er stipulert til kr 15 000
  • Studietur Asia er stipulert til kr 25 000

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Studiets egenart krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger. Du må avtale permisjon i forbindelse med studiesamlinger, studietur og eksamen med din arbeidsgiver.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiets omfang er 60 studiepoeng som tilsvarer ett års fulltidsstudium. Studiebelastningen er fordelt over 15 intensive samlinger over to år.

  Du må også beregne tid til selvstudium og gruppearbeid.

 • Prosjektoppgave og eksamen

  Prosjektoppgave og eksamen

  Hjemmeeksamen arrangeres for hver av de fire modulene. Man trenger nettilgang for levering av elektronisk eksamensbesvarelse. I tillegg til hjemmeeksamen skal det skrives to prosjektoppgaver i løpet av studiet.

 • Finansiering

  Finansiering

  Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for deltidsutdanning og vil kunne inngå som delfinansiering av studiet.

  Se Lånekassens forskrifter

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no