Executive MBA

Executive MBA er en erfaringsbasert master med et omfang på 90 studiepoeng. Studieprogrammet gjennomføres som samlingsbasert deltidsstudium.

Ledelse innebærer å skape resultater sammen med andre og ta beslutninger basert på komplekse forhold i egen virksomhet, og samtidig ha en god forståelse av lokale, nasjonale og globale omgivelser og markeder.

Executive MBA er en erfaringsbasert master med et omfang på 90 studiepoeng. Studieprogrammet gjennomføres som samlingsbasert deltidsstudium. Studiet skal gi deg en framtidsrettet og helhetlig ledelsesutdanning. Dette ivaretas gjennom å anvende forskningsbasert kunnskap på relevante områder og problemstillinger moderne organisasjoner i privat og offentlig sektor står ovenfor. Du vil få inngående forståelse for ulike perspektiver på fagområder innenfor strategi, økonomi, innovasjon og ledelse, som kan bidra til å gi deg et grunnlag for å ta bedre beslutninger.

Studiet ledes av en faglig programleder som er med fra studiets start til slutt. Sammen med en mangfoldig deltakergruppe med komplementerende ferdigheter og bakgrunner, gir dette et unikt læringsmiljø og bidrar til å fremme ulike perspektiver på forretningsproblemer. Du følger det samme kullet gjennom to studieår, her skapes det gode nettverk for kunnskapsdeling og læring, både i og utenfor studiet.

Spesialiseringer som inngår i studieprogrammet:

  • MBA i økonomisk styring og ledelse
  • MBA in Technology and Innovation of Finance
  • MBA i Strategisk ledelse
  • MBA in Seafood Management

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration

VERDT Å VITE

  • Studiet er samlingsbasert og er tilrettelagt for deg som er i full jobb
  • Du søker opptak på nettsiden til de ulike MBA spesialiseringene
  • Undervisningssted hovedsakelig i Oslo
  • To studieturer til anerkjente samarbeidende utdanningsinstitusjoner i Europa og Asia/USA

Kontakt oss