Økonomistyring i en digital verden

Kurset tar utgangspunkt i oppdatert innsikt om økonomisk styring og kobler dette med digitalisering og teknologisk endring.

Dag 1 vil gi deg en oversikt over styring og styringsverktøy, målstyring med finansielle og ikke-finansielle mål, risikostyring og bonuslønn for å styre atferd. Vi vil relatere diskusjonene til den seneste utviklingen på området, og, ikke minst, ta for oss hvordan digitalisering påvirker styringsutfordringer på godt og vondt.

Dag 2 tar for seg budsjetter, prognoser og kalkyler, dynamisk styring og utnyttelse av «big data». Under sistnevnte vil vi fokusere på hvordan digitalisering og ny teknologi påvirker kalkyler og strategiske lønnsomhetsanalyser.

NHH EXECUTIVE ONLINE er et tilbud til deg og din bedrift som ønsker å holde dere oppdatert på deres fagfelt, lære noe nytt og bli inspirert. Hvert kurs går over to dager eller fire uker, og er utformet for å gi deltakerne konkret input som kan benyttes i arbeidshverdagen – skreddersydd til online undervisning.

 

VERDT Å VITE

  • To dagers kurs
  • Undervisning: digitalt på Zoom
  • Diplom for gjennomført kurs

FORELESERE