Bedriftsinterne kurs

Bedriftsinterne kurs

Bedriftsinternekurs er et tilbud til bedrifter som ønsker å holde ansatte oppdatert på deres fagfelt, lære noe nytt og bli inspirert. Hvert kurs går er utformet for å gi deltakerne konkret input som kan benyttes i arbeidshverdagen – skreddersydd til online undervisning.

Pensum og omfang

Kursene har ingen eksamen, og deltakelse på samlingene krever minimalt med forberedelser. I forkant av hvert kurs får man 2-4 lettleste artikler for å gi en sneak-peak på noen av temaene som dekkes på samlingen, samt tilgang til en oversiktsvideo. I etterkant av samlingen får du en utvidet oversikt over artikler og bøker som anbefales, dersom du ønsker å lære enda mer om det aktuelle temaet.

Kontakt oss

Eksempler på bedriftsinterne kurs vi tilbyr

NY KUNDEATFERD: DIGITALISERING OG BÆREKRAFT

Dette kurset tar for seg hvordan teknologisk endring og digitalisering har påvirket merkevarer, målgrupper, distribusjonskanaler og markedsføring.

BÆREKRAFTIG OG SIRKULÆR BUSINESS

Kurset handler om hvordan bedrifter kan gjøre bærekraft til en kilde til innovasjon og vekst. I dag forventes det at bedrifter blir en del av løsningen på de store bærekraftsproblemene vi står overfor.

INNOVASJON OG NYE FORRETNINGSMODELLER

Dette kurset går nærmere inn på hva innovasjonsdrevet, teknologisk endring og «disrupsjon» egentlig innebærer.

ekspansjon og nye vekstmuligheter

Dette kurset vil fokusere på hvordan bedrifter kan gå frem for å analysere en ekspansjonsbeslutning. Mange bedrifter som står ovenfor teknologisk endring vil erfare at vekstmulighetene i eksisterende markeder avtar, og at de er større andre steder.

Økonomistyring i en digital verden

Dette kurset tar utgangspunkt i oppdatert innsikt om økonomisk styring og kobler dette med digitalisering og teknologisk endring.

Innovasjonskapasitet

Dette kurset ser på hvilke utfordringer bedrifter står ovenfor når de skal implementere nye strategier og spesielt når dette innebærer store endringer.

Vi ser på hvordan bedrifter kan gå frem når de skal gjøre betydelige endringer i strategi, forretningsmodell og organisasjon, for å tilpasse seg endringer i de eksterne omgivelsene og ta i bruk  teknologiske muligheter.

Innovasjonskultur

Organisasjonskultur har stor innvirkning på virksomheters innovasjons- og omstillingsevne. Nyere studier viser at kultur både kan hemme og fremme endringsinitiativ som digitalisering og nyskapning, og at kraften den representerer undervurderes. For å lykkes spiller både ledere og andre nøkkelpersoner avgjørende roller som kulturelle arkitekter.

MERKEVAREN OG BÆREKRAFT

 Lær deg nye verktøy for å integrere bærekraft i merkeposisjoneringen.

Teknologiske sjokk og disrupsjon: strategisk analyse i turbulente tider

Dette kurset tar sikte på å forstå hvorfor noen bedrifter har suksess mens andre ikke har det.

anvendt programmering for ledere

Programmering og dataanalyse lærer man best ved å bli litt skitten på hendene. Dette kurset gir deltakerne en praktisk innføring i to populære programmeringsspråk, nemlig Python og R.